Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vi går miste om stora möjligheter"

Från 2016
Utanför lilla parlamentet 5.2.2016
Bildtext Alan Salehzadeh
Bild: Yle/ AG Karlsson

Vi har en väldigt konflikt- och problemorienterad världsbild i Finland. Förutom att det leder till utebliven dialog så går våra företag miste om stora affärsmöjligheter. Det säger Alan Salehzadeh, forskningschef på tankesmedjan Menatto, som jobbar med att förebygga mångkulturella konflikter.

Den offentliga debatten är konstig i Finland om frågor som har att göra med mångkulturalism och internationella samhällsfenomen. Ofta bussar man ihop extrema motpoler, medan den stora mittenmassan som erbjuder lösningar är tyst.

Det tycker Alan Salehzadeh, vars firma Menatto erbjuder konsultation i förebyggande av mångkulturella konflikter och politik i Mellanöstern och norra Afrika.

- Vi måste få till stånd en realdialog där ingen svartmålas. Hat ska ersättas av demokrati och en sund människosyn.

Stor ekonomisk potential

Menatto är ett ovanligt finländskt fenomen på det viset att firman ser möjligheter som uppkommer genom internationella skeenden och mångkulturalism.

Finländska företag är sena med att etablera sig på marknader som till exempel i Iran och Irak. Svenskar och amerikaner hinner ofta före.

― Alan Salehzadeh

Man erbjuder bland annat konsulthjälp för organisationer, företag och politiska partier som vill uppdatera sina kunskaper om krishärdar, utbilda sig eller kunna förutspå och förebygga mångkulturella konflikter.

Salehzadeh ser en stor ekonomisk potential för den finländska ekonomin.

- Finländska företag är sena med att etablera sig på marknader som till exempel i Iran och Irak. Svenskar och amerikaner hinner ofta före.

Tankesmedjan kan hjälpa de finländska företagen med bland annat lägesrapporter och riskanalyser.

Bättre krismedvetenhet behövs

I det tysta anlitar en del organisationer och politiska partier tankesmedjan. De vill bättre kunna förbereda sig och sin politik på hur en kris tros utveckla sig.

Och vad kan hända i Finland om vi inte åstadkommer en bättre dialog, skaffar oss bättre kunskaper om krishärdar och blir bättre på att förebygga mångkulturella konflikter?

- Vi kan tappa kontrollen över det som sker. Våldsamma konflikter kan nå Finland.

Diskussion om artikeln