Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vägarna förbättras för miljoner

Från 2016
Uppdaterad 20.02.2020 10:15.
Banarbeten i närheten av Karis järnvägsstation.
Bildtext Bland annat tågbanan mellan Karis och Kyrkslätt ska förbättras de kommande åren.
Bild: Yle/Marica Hildén

Många av våra vägar och banor är för tillfället i dåligt skick men nu ger staten 600 extra miljoner för att förbättra kommunikationer över hela landet. Exempelvis ska tågbanan mellan Karis och Kyrkslätt förbättras för tio miljoner euro.

Trafikverket presenterade på fredagen (5.2) ett åtgärdsprogram som på lång sikt ska minska antalet dåliga vägar i hela landet. Kommunikationsminister Anne Berner (C) berättade då vilka projekt som ska genomföras fram till år 2018 för 600 miljoner euro.

Tågbanan mellan Kyrkslätt och Karis

Den största enskilda summan som kommer till Västnyland är tio miljoner euro. Den ska användas för att förbättra tågbanan mellan Kyrkslätt och Karis.

Enligt Trafikverket ska man göra det för att garantera tågens punktlighet och banans användbarhet. Banans stödlager förnyas såsom också rälsen och säkerhetsanordningarna.

Riksväg 25

Av Trafikverkets extra anslag går två miljoner euro till att förbättra riksväg 25. Avsnitten mellan Dragsvik och Broby samt mellan Svartå och Vabby i Lojo ska få en jämnare vägyta.

Trafikverket anser att vägen används av en stor mängd tung trafik bland annat från Hangö hamn och sprängämnesföretaget Forcit i Hangö. Vägen hör också till ett avsnitt med specialtransporter.

Byggnader på sprängämnestillverkaren Forcits fabrik i Hangö.
Bildtext Bland annat från Forcit i Hangö kör en del tung trafik.
Bild: Forcit

Man har också bedömt vägens säkerhetsrisker och vill förbättra dem. Riksväg 25 har partier där lutningen i sidled är ett problem som leder till att transporterna börjar svaja och speciellt tunga transporter riskerar kantra. Dessutom är vägen ställvis smal.

Stamväg 52

På det avsnitt där Raseborg gränsar mot Bjärnå ska stamväg 52 få ny beläggning eftersom det också är en transportled från och till Hangö hamn. För projektet har Trafikverket reserverat 0,7 miljoner euro.

Landsväg 186

Landsväg 186 som går från Ingå hamn mot Salo ska få ny beläggning för 0,56 miljoner euro. På den förbättras den dåliga beläggningen på avsnittet mellan Ingå och Svartå.

Trafikverket ser den här vägen som en viktig transportled till hamnen som specialiserat sig på bulkvaror (varor som transporteras oförpackade i stora partier). Ingå hamn är nämligen Finlands största hamn för hantering och förvaring av mineraler och jordmaterial.

Hamnen är också öppen året runt. Längs landsvägen finns också flera tätorter och lantbruksproduktion.

Summa också för små projekt

Förbättringsprojekten görs på landsvägar, banor och farleder men gäller också digitalisering.

Drygt hälften av pengarna går till att förbättra vägar. 100 miljoner används i år.

Vägskador i Borgå.
Bildtext Pengar finns också reserverade för tjälskadade vägar.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

De två största enskilda projekten är att förbättra en bro i närheten av Kuopio och renovera riksväg 21 i Lappland.

Utöver de större projekten finns också en klumpsumma på 39 miljoner för små ospecificerade projekt, såsom tjälskador eller förbättring av korta vägavsnitt.

Underhållsskulden 2,5 miljarder

I bakgrunden finns regeringens mål att få trafiknätet i bättre skick. Nu finns en så kallad underhållsskuld, som är den summa som beräknas behövas för att få trafiklederna i gott skick och motsvara dagens behov. Den beräknas uppgå till 2,5 miljarder euro.

Med de här projekten så vill regeringen få stopp på att underhållsskulden växer och samtidigt minska på den.

Utöver de här 600 miljonerna extra använder Trafikverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna 360 miljoner euro årligen för liknande underhåll.

Trafikverkets interaktiva karta över trafikprojekten (mer info då man klickar på vägarna):

Den interaktiva kartan togs bort 20.2.2020 då den inte längre fungerade.

Diskussion om artikeln