Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vägarna i Östnyland ska förbättras

Från 2016
Uppdaterad 12.02.2016 08:38.
Lovisavägen i Lappträsk.
Bildtext Lappträskvägen är full av gropar.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Regeringen satsar 300 miljoner euro på att förbättra vägnätet. Också många östnyländska vägar finns på listan, bland dem till exempel Lappträskvägen.

Förra veckan presenterade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) de åtgärder regeringen beslutat om vad gäller att förbättra vägar, järnvägsnätet och farlederna.

Mellan 2016 och 2018 satsar regeringen 600 miljoner euro på att förbättra trafiknäten. Drygt hälften av summan ska användas för att förbättra vägnätet.

På listan över vägar som ska förbättras finns en del vägar som används av östnylänningar.

Nu händer det på Lappträskvägen

Lappträskvägen är en viktig förbindelse mellan Lovisa och Lappträsk samt till riksväg 6. Dessutom kör mycket tung trafik på vägen.

Lappträskvägen har många gropar och sprickor i asfalten, vägen är för smal, hastighetsbegränsningarna är för höga och där kör en massa tung trafik samtidigt som många barn rör sig på vägen.

- Jag är glad för att man äntligen gör något åt vägen som har varit på tapeten länge och är ett stort problem för oss, säger Lappträskbon Thomas Antas.

Invånarna i trakten har flitigt ringt till trafikverket och påpekat om i hur dåligt skick vägarna är. Det har bara resulterat i sänkta hastigheter och varningsskyltar.

Det är svårt att säga hur mycket vårt eget engagemang den här gången har hjälp, säger Antas.

Thomas Antas vid Lappträskvägen
Bildtext Det är livlig och tung trafik längs med Lappträskvägen säger Thomas Antas
Bild: Yle Markku Rantala

- Om den som är ansvarig för vägen har kört här så kanske de har insett att något måste göras. Men jag vill hoppas att vårt engagemang har hjälpt till ens lite.

Vägen har fått första hjälp och de värsta hålen har lappats vilket gör att den inte längre är livsfarlig. Men det räcker ändå inte med att lappa bara små delar där det är värst.

Hela vägen borde få en förbättring när det gäller både ytor, kurvor och bredd.

Nu ska väg 176 få en jämnare vägyta och vägens bärkraft ska förbättras på sträckan mellan Skinnarby och Lappträsk.

- Vi ska fira med att använda vägen. Vi ska ändå fortsätta jobba för att se till att hela vägen blir åtgärdad för det är en sträcka mellan Skinnarby och Lovisa kvar.

En 10 cm djup grop i vägen
Bildtext Groparna ska äntligen täppas till
Bild: Yle Markku Rantala

Riksväg 6 mellan Forsby och Pockar i Lappträsk ska också förbättras. Den skadade beläggningen ska repareras och kasten ska tas bort.

Speciellt den tunga trafiken belastar vägen. Transportkostnaderna ökar på grund av ledens dåliga skick.

Broreparation i Borgå

I Borgå ska Drägsby bro repareras. Tyngdbegränsningen på bron ska tas bort.

Bron ligger nära två av landets största hamnar. Genom att reparera bron förbättrar man också säkerheten för cyklister och fotgängare.

Bland de övriga vägarna som ska förbättras finns landsväg 178 mellan Lovisa och Valkom. Beläggningen är i dåligt skick och ska förbättras.

Likaså ska landsväg 167 mellan Lahtis och Forsby samt mellan Mörskom och Forsby förbättras. Där handlar det om att ta bort ojämnheter och att göra om beläggningen.

Det är NTM-centralen som gör planerna till verklighet.

- Vi sitter som bäst och funderar på i vilken ordning vägarna ska repareras och hur allting ska genomföras för att det ska bli klart till 2018, säger Janne Kojo som är enhetschef vid Nylands NTM-central.

Jämförelse
VägBeräknad kostnadÅtgärder
Landsväg 170, Svartså (Drägsby) bro1,3 miljoner euroBroreparation, tyngdbegränsningen tas bort
Landsväg 176, Lovisa-Lappträsk; Skinnarby-Lappträsk1,5 miljoner euroBeläggningen och lastkapaciteten förbättras
Riksväg 6, Forsby-Pockar2,5 miljoner euroSkadad beläggning repareras, kast tas bort
Landsväg 178, Lovisa-Valkom0,3 miljoner euroBeläggningen i dåligt skick, förbättras
Landsväg 167, Lahtis-Forsby, Mörskom-Forsby1,1 miljoner euroOjämnheter tas bort, ny beläggning

Trafikverkets interaktiva karta över trafikprojekten (mer info då man klickar på vägarna).

Diskussion om artikeln