Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Luona struntar helt i Migrationsverkets rekommendationer

Från 2016
Uppdaterad 09.02.2016 07:34.
Skylt med ordet Migrationsverket på finska, svenska och engelska.
Bildtext Yle Huvudstadsregionens granskningar har visat att Migrationsverkets rekommendationer inte följs av Luona när det gäller mängden social- och hälsovårdspersonal.
Bild: Yle

Personalmängden på det privata företaget Luonas asylboenden i huvudstadsregionen är kraftigt underdimensionerad och följer inte Migrationsverkets rekommendationer. På verket är man orolig över situationen.

Yle Huvudstadsregionens tidigare granskning visade att antalet vårdare i största delen av Luonas boenden är för få och att Migrationsverkets rekommendation om en vårdare per 150 invånare inte följs. När det gäller socialarbetare finns samma rekommendation och där är situationen ännu sämre.

- Migrationsverket är speciellt oroliga över att Luona inte har tillräckligt med socialarbetare. Jag har förstått att det i övriga asylboenden finns tillräckligt, säger Mikaela Lindroos, överinspektör på Migrationsverket.

Migrationsverket utarbetar övervakningssystem

Uppgifter från Luona visar att företaget bara har en socialarbetare per asylboende i huvudstadsregionen. Antalet invånare per asylboende varierar mellan 160 och 580. Med andra ord följs alltså rekommendationen inte i ett enda av Luonas asylboenden.

Asylsökande har inte rätt till social- och hälsovård annanstans än i asylboendena.

- Vår rekommendation är att Luona behöver rekrytera fler personer som är kunniga inom den sociala sektorn, säger Lindroos på Migrationsverket.

Migrationsverket är speciellt oroliga över att Luona inte har tillräckligt med socialarbetare.

Mikaela Lindroos

Migrationsverket försöker åtgärda bristen genom utbildning, information och besök på förläggningarna. Någon egentlig övervakning av att verkets rekommendationer följs finns ändå inte.

- Till en början håller vi på med handledning och information. Men vi utarbetar nu ett övervakningssystem som vi ska börja med, säger Lindroos.

Hittills har Migrationsverket alltså inte övervakat att socialvården sköts på asylboendena?

- Man kan säga som så att vi inte har haft möjligheter att systematiskt övervaka tidigare. I början av hösten fanns det 25 förläggningar i landet och nu har vi närmare 200. Det krävs en annan approach nu och det jobbar vi med.

Barnskyddsförbund oroat

Centralförbundet för Barnskydd är på ett allmänt plan oroad över hur barnen tas om hand på asylboendena.

- Jag är orolig över det här eftersom det är lätt hänt att man tänker att de bara är asylsökande och befinner sig tillfälligt i Finland, säger Taina Martiskainen vid Centralförbundet.

Martiskainen är specialsakkunnig i frågor som gäller asylsökande barn.

Hon har ändå inte hört om några specifika fall där barn farit illa på asylboendena.

Barnfamiljer på två av Luonas enheter

I två av Luonas asylboenden finns barnfamiljer. Det handlar om enheter med 380 invånare i Vanda och enheter med 270 invånare i Esbo. Också i de enheterna finns bara en socialarbetare.

Socialarbetet på ett asylboende går enligt Lindroos ut på att stöda vardagen för barnfamiljerna och se till att familjelivet löper så bra som möjligt.

Barnskyddet är en del av socialvården och om det finns misstankar om att ett barn far illa ska en barnskyddsanmälan göras. Det här gäller också på ett asylboende. Anmälan kan göras av vem som helst.

- Det har vi också påpekat under utbildningarna. Men det är klart att socialarbetarna ibland under förtroliga samtal får reda på saker, men också handledarna på förläggningen kan få information, säger Mikaela Lindroos på Migrationsverket.

De asylsökande blir sedan klienter vid kommunens barnskydd om en barnskyddsanmälan görs.

Luona: Vi har inte känt till rekommendationerna

Yle Huvudstadsregionen har under flera dagar försökt nå Luonas vd Milja Saksi för en kommentar, men hon har inte svarat.

Företagets kommunikationschef Anna Virrantaus skriver i ett mejl att Migrationsverkets rekommendationer om personalmängden kommit till Luonas kännedom först under förra veckan. Innan dess hade företaget inte fått negativ respons om personalmängden.

Luonas medicinska chef Pekka Tuomola var ändå medveten om rekommendationerna redan för flera veckor sedan, vilket framkom när Yle Huvudstadsregionen ställde frågor om asylsökanden som dog och som hade bott på ett av företagets asylboenden i Esbo. Enligt Virrantaus hade Tuomola hört om rekommendationerna av Suomen Kuvalehti, som först berättade om dödsfallet.

Enligt Virrantaus har företaget hälsovårdare, närvårdare, sjukskötare samt en läkare som jourar dygnet runt. Virrantaus skriver också att gällande socialvården pågår fortfarande en utveckling.

Luona Oy

- Luona är ett aktiebolag som är en del av den internationella Barona-koncernen. Koncernens omsättning är över 160 miljoner euro.

- Paavo Voutilainen som är styrelseordförande för Luona sade i en Yle-intervju i september att Luonas asylboenden inte handlar om att göra vinst, men att aktiebolaget inte heller kan gå på förlust.

- Luona har nu sju asylboenden i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors och Vanda). Under februari kommer ett boende i Helsingfors ändå att stänga.

- Asylboendena har mellan 160 och 580 invånare som i vissa fall är utspridda över flera enheter.

Källor: yle.fi, Luona samt Migrationsverket