Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Här ska Kronbroarnas spårvagn gå - Havshagenbor kämpar för en annan rutt

Från 2016
Uppdaterad 11.02.2016 15:11.
Här ska spårvagnen gå, enligt stadens planer
Bildtext Här ska spårvagnen gå, enligt stadens planer. Timo Puska och Eero Minkkinen från Havshagen-sällskapet vill att det här lugna hörnet av Havshagen ska lämnas ifred. Bakom dem syns parken där invånarna kan sola sig och simma på sommaren, och Kulturbastun.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors stad vill dra Kronbroarna från Sumparn till Havshagen. Invånarna vill inte att Havshagens mest ostörda hörn ska få en spårvagnsbro. De föreslår att rutten dras via Hanaholmen och norra Havshagen.

Det här hörnet förändras nog. Bredvid bastun finns Havshagenbornas enda gräsmatta där det är lämpligt att sola sig. Om hit kommer en spårvagnshållplats, väntar någon då i baddräkt på spårvagnen? - Eero Minkkinen, sekreterare vid Havshagensällskapet

En blåsig februaridag går det inte att se solbadare på gräsmattan framför Kulturbastun i Havshagen. Det här hörnet av Havshagen är befriat från trafikbuller, här går bara en gångväg där enstaka Havshagenbor rastar sina hundar.

Här ska enligt stadens planer spårvagnen köra i framtiden. Bredvid Kulturbastun, som har några år på nacken, ska en bro föra spårvagnar, fotgängare och cyklister till Sumparn.

Kulturbastu, kronbroarna
Bildtext Här simmar Kulturbastuns gäster. I närheten finns bara en gångväg, och ingen biltrafik. I de senaste planerna för Kronbroarna ska en spårvagnsbro mot Sumparn byggas på den plats där fotografen står.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Det här hörnet förändras nog. Bredvid bastun finns Havshagenbornas enda gräsmatta där det är lämpligt att sola sig. Om hit kommer en spårvagnshållplats, väntar någon då i baddräkt på spårvagnen? Det här är en för trång plats, säger Eero Minkkinen.

Enligt trafikingenjör Niko Setälä på stadsplaneringskontoret kommer spårvagnshållplatsen att placeras ungefär på Hagnäskajen 16, strax öster om Aspnäsgatan som går i en tunnel under Havshagen.

Kronbroarna
Bildtext Eero Minkkinen är sekreterare i Havshagen-sällskapet. Bakom honom syns Hagnäskajen 18, ett av de husbolag som berörs mest av stadens planer på en ny spårvagnsrutt. Husbolagen och Havshagen-sällskapet vill att spårvagnen istället ska köra på norra sidan om Havshagen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors stad planerar en spårvägsförbindelse mellan innerstaden och Degerö, som skulle gå över flera broar. Det skulle också finnas en förbindelse för cyklister och fotgängare längs rutten. Projektet kräver förändringar i flera detaljplaner, i år ska staden fatta ett byggbeslut.

Invånare vill att Kronbroarna dras via Hanaholmen

Husbolaget Hagnäskajen 16 har skrivit ett utlåtande där de motsätter sig planerna på en spårväg nedanför det egna fönstret, det utlåtandet backas också upp av husbolaget Hagnäskajen 18. Spårvagnen planeras rakt nedanför deras fönster. Havshagen-sällskapet står också bakom initiativet.

- Vi är inte emot det att Kronbroarna byggs. Men vi vill att spårvagnen kör på norra sidan om Havshagen, säger Timo Puska som är ordförande för Havshagen-sällskapet.

Kronbroarna - plan som Helsingfors stad gjort i december 2015
Bildtext På den senaste översiktskartan som staden gett ut är rutten via Havshagen markerad som den huvudsakliga planen - en rutt via Kronohagen har också undersökts. Enligt Ville Alajoki på staden har man i ett tidigare skede också sett på rutter via Hanaholmen och norra ändan av Havshagen. Allting står ännu öppet eftersom byggbeslutet inte ens fattats.
Bild: Yle/Johan Lindström

På den nya sträckan mellan Havshagen och Degerö ska spårvagnarna åka snabbare än på det nuvarande spårvagnsnätet. Spårvagnen ska inte stanna i så många trafikljus, och det finns också färre hållplatser.

Spårvagnarna som åker på rutten ska vara 45 meter långa. Havshagen-borna är oroliga för att de långa spårvagnarna och hållplatsen bildar en barriär mot havet. De undrar också om träden alls får bli kvar.

- Vi ordnar om på området. Vi måste antagligen plantera träd på nya ställen, säger Ville Alajoki på Helsingfors stad.

Kronbroarna
Bildtext Timo Puska är ordförande för Havshagen-sällskapet. Han är rädd för att alla träd på Hagnäskajen ska försvinna om spårvagnen kommer hit.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Kulturbastun får bli kvar. Med bra planering kan vi bevara miljön så bra som det bara är möjligt. Förstås förändras platsen, men vi bygger inte någon motorväg där. Jag tror att vi kommer till ett bra slutresultat med god planering, säger projektansvariga Ville Alajoki.

Här vill Havshagenbor vill ha en spårvagnsbro - Spela upp på Arenan

Ville Alajoki säger att en förbindelse genom norra ändan av Havshagen har undersökts när en miljökonsekvensbedömning gjordes. Men enligt honom är det dåliga med förslaget att restiden mellan Degerö och innerstaden då blir längre.

- Ju längre spårvagnens rutt är, desto långsammare blir förbindelsen med innerstaden och nyttan med en rak förbindelse förloras bit för bit, säger Ville Alajoki.

Havshagen-sällskapet tycker Hanaholmen behöver en spårvagnshållplats

Enligt stadens förslag skulle Kronbroarnas spårvägsförbindelse gå direkt från Sumparn till Havshagen. Invånarna i Havshagen tycker förbindelsen kunde gå via Hanaholmen – en bro skulle förbinda Sumparn och Hanaholmen, och en till bro Hanaholmen med norra ändan av Havshagen.

Helsingfors fullmäktige beslutade ifjol att Hanaholmens kolkraftverk ska stängas senast i slutet av år 2024.

- Här bakom knuten finns den här kolhögen som där kring 2025 ska ersättas med bostäder. Om spårvagnen åker rakt hit, så åker den förbi Hanaholmen. Men om den kom via Hanaholmen så skulle där finnas en hållplats, och invånarna på Hanaholmen skulle förbindas med innerstaden, säger Eero Minkkinen.

kronbroarna - här vill invånare dra broarna. Norra Havshagen.
Bildtext Här tycker invånarna i Havshagen att spårvagnen kunde gå. I deras förslag går en bro från Hanaholmen till norra Havshagen, och så åker spårvagnen längs Sörnäs strandväg och Hagnäsgatan till Hagnäs torg.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt trafikingenjör Niko Setälä på stadsplaneringskontoret kunde staden förbinda Hanaholmen med Havshagens spårvagnshållplats genom att bygga en gångbro från Hanaholmen till Havshagen. Men planeringen av Hanaholmen har inte kört igång.

så ska bron över kronbergsfjärden se ut (vy över broarna till Högholmen och vidare till Degerö)
Bildtext Så här är det tänkt att bron ska se ut. Från den här vyn syns avsnitten från Sumparn till Högholmen och vidare till Degerö.
Bild: Helsingfors stad

Måndagen den 15.2. ordnas en brokväll där Kronbroarna-projektet presenteras för stadsborna. Brokvällen ordnas kl 16-19 i info- och utställningslokalen Laituri som finns i Kampen.

Onsdagen den 17.2. ordnas på samma plats kl. 17-19 en Havshagen-kväll där planeringen av Havshagen och Hagnäs presenteras.

Otso Kivekäs och Björn Månsson debatterade Kronbroarna i Morgonöppet 11.2.16

Bilar på Kronbroarna väcker fortfarande häftig debatt

Otso Kivekäs vill ha förbindelsen, Månsson vill inte ha bro.

Diskussion om artikeln