Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestadsbor kan få vänta över ett år på serviceboende

Från 2016
Uppdaterad 09.02.2016 11:18.
De Gamlas Hem i Kristinestad.
Bildtext De Gamlas Hem i Kristinestad.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

En äldre person som är i behov av omvårdnad dygnet runt kan få vänta länge på en plats till ett effektiverat boende. I Kristinestad kan man till och med få vänta längre än ett år.

Där har ett av stadens servicehem, De Gamlas Hem, 36 personer i kö för tillfället. Det är mer än de får plats för.

De långa köerna överbelastar hälsovårdscentralens rehabiliteringsavdelning, där många av de som väntar finns. Andra väntar hemma och får tillsyn av hemvården.

- Men hemvården passar inte alla, säger Heli Rosenback, föreståndare på De Gamlas Hem.

Orkar inte själv

Frej Lassfolk till exempel, som har ett funktionshinder sedan födseln, fick flytta in i en stuga i anslutning till De Gamlas Hem när hans föräldrar inte längre fanns i livet.

- Jag skulle inte orka bo ensam. Jag har så svag ork att det är omöjligt att sköta sig själv. Jag behöver hjälp. De kommer och hjälper mig med påklädning på morgonen. Så får jag matservice och tvätt, städning och allt möjligt, säger Lassfolk.

Han är också aktiv i samhället, deltar i seminarier och konserter och gör korta cykelturer med sin trehjuling.

Lassfolk har bott i De Gamlas Hem i tio år. Då han ansökte om platsen behövde han inte köa.

Frej Lassfolk
Bildtext Frej Lassfolk.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Två års väntan som mest

Men i dag är 36 personer i kö till De Gamlas Hem, de flesta i behov av effektiverat stödboende, alltså med tillsyn dygnet runt. Den längsta tiden som någon fått vänta på en plats var två år.

- Vi behöver mera effektiverade lägenheter i Kristinestad. Politikerna bör vara aktiva då vi tänker på hur mycket åldringar vi har och hur mycket vi har på kommande. Det är bara pensionärer snart här i Kristinestad, säger Heli Rosenback.

Ramlar och bli medvetslös

Flera av dem som är i kö befinner sig i det egna hemmet. Men om de är i dåligt skick är inte hemvården att rekommendera.

- Det finns en risk att de som har minnesproblem går ut och inte hittar tillbaka. Eller att de lämnar på plattan när de kokar något och det börjar brinna, säger Rosenback.

- Eller att de ramlar ur sängen. Även om de har alarmklocka kanske de inte har den på. De kan bli medvetslösa när de ramlar och ligga i flera timmar. Det är inte bra.

Även den sociala delen försummas om inga anhöriga eller vänner finns i närheten.

Blir dementa av spegelbilden

Heli Rosenback har upplevt klienter som har haft mycket nedsatt röststyrka och bara viskat när de kommit till De Gamlas Hem. Kraften i rösten har försvunnit då de inte har haft någon att prata med på över ett år.

- De blir ofta mer asociala och vill inte gå ut till sist. När de bara har den egna spegelbilden att tala med blir de mera dementa. De vet inte vem de pratar med och börjar hallucinera, säger Rosenback.

De kan också bli slussade av och an mellan hemmet och sjukhuset i väntan på en plats, vilket tär på kroppen. Eller så blir de väntande på hälsovårdscentralens rehabiliteringsavdelning, som är ständigt överbelastad.

Elisabeth Sjöberg, chefen för vårdarbetet i Kristinestad, bedömer att situationen börjar vara på gränsen till ohållbar. Den lättar en aning när Kristinahemmet bygger ut men inte tillräckligt bedömer hon.

- De platser som tillbyggnaden av Kristinahemmet medför är för litet. Ifall ytterligare ett serviceboende skulle byggas skulle situationen förbättras avsevärt. Vårdtyngden förskjuts till tyngre vårdformer när inte vårdtrappan i sin helhet fungerar, säger Sjöberg.

Får plats genast i Terjärv

Väntetiderna till dygnet runt vård för äldre varierar stort i Österbotten. I Terjärv till exempel är läget ett helt annat än i Kristinestad. Där får man genast en plats.

Den genomsnittliga väntetiden i Österbotten rör sig kring tre månader. I Vasa är den närmare fyra och i Korsholm över ett halvt år.

Kommunerna är enligt lag skyldiga att ordna en plats inom tre månader efter att behovet konstaterats.

Diskussion om artikeln