Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Oro för att juridiska och statsvetenskapliga fakulteterna kan slås ihop

Från 2016
Uppdaterad 13.02.2016 17:18.
Codex ordförande Karin Cederlöf utanför Porthania den 9 februari 2016.
Bildtext Ämnesföreningen Codex ordförande Karin Cederlöf vill inte att juridiska fakulteten slås ihop med statsvetenskapliga.
Bild: Yle

Helsingfors universitets planer på förändringar i fakultetsstrukturen har lett till oro på juridiska fakulteten. Där ser man inga fördelar med att slås ihop med statsvetenskapliga.

Ett förslag som kommit upp i samband med att strukturen ses över är att juridiska och statsvetenskapliga fakulteten slås ihop. Professor Johan Bärlund på juridiska fakulteten gillar inte tanken.

– Jag ser inga fördelar med att slå ihop juridiska fakulteten med statsvetenskapliga. I en stor fakultet lider en liten enhet, säger Bärlund.

Juridiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid universitetet.

Också ämnesföreningen Codex har reagerat. Karin Cederlöf, som är ordförande för ämnesföreningen för svenskspråkiga juridikstuderande, säger att juridiska fakulteten borde vara självständig också i fortsättningen.

– Statsvetenskapliga fakulteten är mycket större och fördelarna för juridiska fakulteten i en sådan modell är oklara, säger Cederlöf.

Det skulle se konstigt ut om Helsingfors universitet inte har en egen juridisk fakultet.

― Johan Bärlund

Skrev ett ställningstagande

Juristklubben Codex har i december tillsammans med de finskspråkiga juridikstuderandenas studentorganisation Pykälä och Justus rf (Helsingfors universitets juridikstuderande i Vasa) skrivit ett ställningstagande där man kraftigt motsätter sig en sammanslagning av fakulteterna. Ställningstagandet har överlämnats till Jukka Kola, rektor för Helsingfors universitet.

Enligt ställningstagandet är en självständig juridisk fakultet den bästa garantin för högklassig juridisk forskning och undervisning vid universitetet.

– Det skulle se konstigt ut om Helsingfors universitet inte har en egen juridisk fakultet, säger professor Johan Bärlund.

Ämnen flyttar från en fakultet till en annan

Bakgrunden till oron är att Helsingfors universitet under det här året ska förnya strukturen. Det finns inskrivet i universitetets målprogram.

– Det handlar om allmänna principer för hur strukturen ska se ut. Det kan innebära att fakulteter slås ihop men behöver inte göra det, säger universitetets förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen men kan inte säga något mer konkret än så.

I målprogrammet finns inskrivet vissa konkreta förändringar som bereds under det här året. Till exempel att ämnena psykologi och logopedi flyttar från pedagogiska fakulteten till medicinska och att fonetik flyttar från pedagogiska till humanistiska fakulteten den 1 januari 2017. Dessutom ska samarbetet mellan Svenska social- och kommunalhögskolan och statsvetenskapliga fakulteten fördjupas, enligt målprogrammet.

Helsingfors universitet
Bildtext Strukturen inom Helsingfors universitet ses över i år.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Oro också för finansiering

En fördel som förts fram med en eventuell ny fakultetsstruktur är att studerande då kan välja kurser i andra ämnen vid fakulteten. Juridikstuderandena ser inte den här fördelen.

– Juridikstuderande brukar oftast välja kurser i ekonomi vid Hanken och vid Finska handelshögskolan. Det är ämnen som man inte kan läsa vid Helsingfors universitet, så det skulle inte vara en så stor nytta för oss, säger Cederlöf.

Juridiska fakulteten får också en del finansiering utifrån, som ges uttryckligen till juridiska fakulteten.

Det vore hemskt om en så anrik institution monterades ned.

― Karin Cederlöf

Om sammanslagningen med statsvetenskapliga fakulteten blir av kan juridiska fakulteten, enligt Cederlöf, gå miste om den här finansieringen.

Ifjol fyllde Helsingfors universitet 375 år och juridiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid universitetet, påminner Codex ordförande Karin Cederlöf.

– Det vore hemskt om en så anrik institution monterades ned.

"Det svenska blir lidande"

Karin Cederlöf är också orolig för hur nedskärningarna drabbar den svenskspråkiga juristutbildningen överlag.

– Undervisningen på svenska blir lidande. Till exempel översättningen av tenter och förhör till svenska kommer att bli svårare, säger Cederlöf.

Det här är särskilt ledsamt eftersom det redan sedan tidigare funnits ett missnöje med undervisningen bland svenskspråkiga juridikstuderande. Under de senaste åren har det ändå gått mot det bättre. Utbildningen har blivit mer yrkesinriktad och boktenterna har blivit färre.

– Det är trist att det ska börja skäras ned just då det har börjat gå åt rätt håll, säger Cederlöf.