Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Förtroendeuppdrag minskar mammapenningen

Från 2016
Uppdaterad 11.02.2016 13:32.
Gravid kvinna sitter vänd i profil mot kameran på en soffa
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Så här skriver en tipsare till Spotlight tips:

Tips: Om man är mammaledig och aktiv i kommunalpolitiken eller styrelsemedlem i ett husbolag ses deltagande i möte (som kan ta ibland endast en timme) av FPA som om man jobbat hela dagen och mammapengen sjunker till minimi den dagen. Trots mötesarvode (som kan vara till exempel 100 euro i Helsingfors) blir slutresultatet för medel- och höginkomsttagare att man betalar åt staten för man är mötesaktiv under mammaledigheten. Får inte mammalediga vara politiskt aktiva eller vara aktiva inom husbolaget? Inte enligt FPA som enligt tipsarens mening tolkar lagen fel.

Redaktionens första koll (10.2.): Tipset handlar om moderskapspenningen som Folkpensionsanstalten betalar ut under moderskapsledigheten. Minimibeloppet är 23,93 € per dag. Med en årsarbetsinkomst på exempelvis 50 000 euro är moderskapspenningen under mammaledighetens 56 första vardagar 150 euro och för de därpå följande vardagarna drygt 100 euro. Moderskapsledigheten utbetalas för 105 vardagar (inklusive lördagar).

Redaktionens andra koll (11.2). : I det här specifika fallet har FPA meddelat att då man handhar ett förtroendeuppdrag (som ordinarie medlem eller suppleant) och deltar i t.ex. stadsstyrelsens möte för vilket mötesarvode betalas, så jämställs detta med att man är i arbete. Således inverkar de dagar då personen har deltagit i stadsstyrelsens eller andra motsvarande möten på dagpenningen och för dessa dagar betalas dagpenningen till minimibelopp. Om man arbetar under moderskaps- eller föräldraledigheten får man dagpenningen till minimibelopp för de dagarna.

FPA hänvisar till Sjukförsäkringslagen 11 kapitel 8 § 1 mom.

Tipsaren har däremot läst samma lag och kommit fram till att kapitel 2 § 4 mom. punkt 8, i samma lag kan tolkas som att mötesarvode inte jämställs med lön ifall arbetstagares arbetspensionsavgift inte behöver betalas på mötesarvodet.

I den sägs att "föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om arbetstagares arbetspensionsavgift inte enligt de arbetspensionslagar som ska tillämpas på personen behöver betalas på grundval av arvodet" inte betraktas som lön.

I det här fallet handlar det alltså om en mammaledig person, som inte är anställd vid en kommun utan förtroendevald i en kommunal nämnd och i husbolaget.

FPA har efter detta fortsättningsvis tolkat lagen annorlunda och vi söker nu mer detaljerade svar om de olika synerna att tolka lagen av FPA:s juridiska expertis.

Enligt tipsaren kan FPA:s tolkning i längden leda till att de som är mammalediga inte kan ta emot några förtroendeuppdrag. Hon befarar också att FPA betraktar husbolagets styrelseuppdrag på samma sätt som nämnduppdrag och menar att det i sådana fall skulle betyda att mammalediga måste avstå dylika uppdrag eftersom det kan leda till betydande inkomstbortfall. Står exempelvis husbolaget inför ett stambyte krävs i regel så många styrelsemöten att det på sikt kan leda till betydande minskning i moderskapspenningen.

Har du erfarenheter av motsvarande fall får du gärna höra av dig och berätta om ditt förtroendeuppdrag inverkat på din moderskapspeng, samt vad det i så fall ledde till för din del. Eller har du låtit bli att meddela om dina förtroendeuppdrag för att undvika att arvodet påverkar moderskapspenningen?

Du kan endera kommentera via denna artikel, skicka ett tips via tipsservicen (och gärna nämna att ditt tips handlar om detta fall), eller mejla redaktören direkt på jeanette.bjorkqvist@yle.fi.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln