Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Gunilla Celvin: Dina tips blir avgörande när vi gräver

Från 2016
Uppdaterad 10.02.2016 10:52.
Gunilla Celvin
Bildtext Redaktionschef Gunilla Celvin leder det nya Spotlight-projektet.
Bild: Yle/Joakim Kosk

I en tid där åsikter jämställs med fakta är behovet av undersökande journalistik större än någonsin. Mediebranchens kris förvärrar läget ytterligare. För att motverka den utvecklingen gör Svenska Yle en storsatsning på grävande journalistik - tillsammans med er...

Genom ett nytt projekt vill vi skapa innehåll där du tipsar och vi granskar. Men inte nog med det.

Vi har en ambitiös målsättning där vi lovar att följa upp alla era tips. Alla.

En del tips och idéer kommer att leda till regelrätta nyheter i radio, tv eller webb.

Andra tips kommer vi att reda ut och göra en faktakoll på. Vi kommer också att presentera vad vår granskning har lett till. Det betyder alltså att ett tips som t.ex. visar sig basera sig på felaktiga uppgifter inte automatiskt hamnar direkt i papperskorgen. Vi vill kunna motivera på vilka grunder just det tipset inte föranledde en närmare granskning.

Vår ambition är m.a.o. att hålla arbetsprocessen så öppen och genomskinlig som möjligt för er i publiken. Du ska kunna bedöma inte bara slutresultatet av vårt arbete, utan också det som sker under resans gång.

Har journalister inga egna idéer?

Jo, vi har många idéer men i ett bolag som Yle, som bygger på skattefinansiering, ser vi det som naturligt att vi är i publikens tjänst och jobbar tillsammans för att granska det samhälle vi lever i.

Vi tror att fler vittnesmål gör journalistiken mer professionell, men framför allt mer relevant för just dig.

Vi tror att vi med vår yrkeserfarenhet har förmågan att tillsammans med er skapa journalistik som ger mervärde åt det finländska samhället.

Lösningar - inte bara syndabockar

Den undersökande journalistiken har traditionellt haft som sitt främsta mål att avslöja korruption, missförhållanden och “sätta dit makthavare”. Då fungerar journalistiken som den mångomtalade vakthunden i samhället. Det är en viktig funktion, men frågan är om det räcker.

Svenska Yle har därför redan i ett par års tid jobbat med s.k. konstruktiv journalistik, där avsikten inte bara är att peka ut problemen och/eller de skyldiga, utan också att försöka hitta lösningar, visioner, alternativ.

Vi behöver inte nöja oss med att beskriva problemet, vi kan också tillsammans försöka hitta vägar framåt.

Grävande journalistik kan faktiskt - också - handla om det.

Om allting sker öppet - hur garanterar ni min anonymitet?

Alla tips som kommer in gås igenom av redaktionen innan de publiceras för att se att de inte bryter mot lagen, Journalistreglerna eller Yles etiska regler.

Vi skriver också om tipset och tar vid behov bort eventuella namn, ortnamn eller andra detaljer för att göra det omöjligt att spåra dig.

För att vi ska komma åtminstone en liten bit på vägen, hoppas vi att du är möjligast konkret i ditt tips. Bara en känsla eller åsikt om att något förhåller sig på ett visst sätt är ofta svårt att jobba vidare med.

Har du t.ex. dokumentation som stöder det du vill tipsa om? Kontaktuppgifter? Siffror? Andra detaljer som kunde underlätta grävandet?

Är uppgifterna känsliga rekommenderar vi att du skickar ett brev till redaktionen. Du kan givetvis också kontakta oss personligen om du vill. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med er, så tveka inte att ta kontakt. Tillsammans gör vi angelägen journalistik.

Diskussion om artikeln