Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Aleppo kan bli de syriska rebellernas slutliga nederlag

Från 2016
Medlemmar i  Fria syriska armén i staden Homs i februari 2013
Bildtext Syriska rebellerna i Aleppo har kontrollerat största delen av staden sen 2011. Nu hotar regimen att omringa staden.
Bild: EPA/Jan-Niklas Kniewel

I Syrien är al-Assad-regimen allt närmare att slå en ring runt Aleppo efter att vägarna från Turkiet till staden skars av förra veckan. Det här kan vara början på slutet för de syriska rebellerna, säger Antti Paronen på försvarshögskolan.

– Ja, det vi ser kan nog vara början på slutet, eller snarare början på al-Assad-regimens storseger. Allt tyder på att regimen enbart är ute efter en militär lösning, och då den är inom räckhåll tänker de inte släppa den på några som helst villkor, säger Antti Paronen på försvarshögskolan.

Paronen har följt med den syriska konflikten på nära håll. Han påpekar att det länge inte såg ut som om någon part skulle kunna nå en slutgiltig militär seger.

Den massiva ryska inblandningen ger den syriska regimen ett stort övertag

Den massiva ryska inblandningen vände ändå den kalkylen på sin ända och har gett regimen ett stort övertag över rebellerna i Fria syriska armén.

– Utan de ryska flygräderna hade regimens styrkor knappast klarat av att framrycka mot en fiende som var så väl befäst i sina ställningar som rebellerna var. Men den här kraftiga och intensiva bombningen har mjukat upp motståndet och tvingat rebellerna att dra sig tillbaka till så trånga områden att regimens markstyrkor har kunnat sättas i effektivt bruk, säger Paronen.

Utöver det ryska flygstödet har regimen fått allt större och avgörande direkt militärt stöd också på marken.

Framförallt iranska trupper och befälhavare var avgörande i striderna förra veckan, då regimen kunde skära av vägarna till Aleppo.

– Allt det här, både det iranska stödet och de ryska räderna, har haft en synlig effekt och de har lett till nuläget, säger Paronen.

Antti Paronen.
Bildtext Utan yttre hjälp kommer rebellerna inte att kunna fortsätta strida mot regimen i norra Syrien efter att deras viktigaste försörjningsrutter skars av av regimen, säger Antti Paronen på försvarshögskolan.
Bild: Yle

Rebellerna har förlorat sina viktigaste försörjningsrutter

Nuläget är enligt Paronen att rebellerna har förlorat sina viktigaste försörjningsrutter. De kan inte längre föra in ammunition och förnödenheter till sina krigare i norra Syrien.

Därmed är hela upprorets framtid hotad.

– I praktiken har all den hjälp som har kommit in från andra länder till oppositionens styrkor kommit in via Turkiet längs vägen till Aleppo. Nu har den skurits av och rebellerna vid fronten är utan det här stödet. De står inför ett läge där de snabbt måste hitta alternativa rutter, eller så riskerar de att förlora sin stridsförmåga i hela norra Syrien, säger Paronen.

Angrepp mot civila en strategi

Samtidigt har en stor del av de ryska bombningarna vid sidan om rebellfästen riktats mot civila mål och tvingat tiotusentals mänskor på flykt.

Paronen ser det som en medveten del av regimens - men också Rysslands och Irans - militära och politiska strategi.

– De civilområden där rebellerna har stöd töms nu på befolkning så att de fråntas sitt sista lokala stöd. Det är det lokala elementet av strategin, säger Paronen.

– Det andra elementet är att det trots katastrofala förhållanden fortfarande finns hundratusentals mänskor kvar i Aleppo och ännu fler i omgivningen. Då man driver de här mänskomassorna på flykt tar de sig först mot Turkiet och sedan mot EU. Det tjänar ryska och iranska intressen eftersom flyktingfrågan i nuläget innebär politisk instabilitet.

Den politiska instabiliteten och oenigheten betyder att EU inte är i stånd att agera utrikespolitiskt i relation till konflikten, till exempel då det gäller att enas om olika tvångsåtgärder, säger Paronen.

Aleppo nära belägras

Karta över Syrien med Aleppo
Bildtext Aleppo var före kriget landets största stad och är fortfarande strategiskt och symboliskt viktig.
Bild: Yle

Paronen säger att striderna om själva staden Aleppo kan bli avgörande. Staden är än så länge inte helt omringad, trots att alla större vägar och den kortaste rutten till den turkiska gränsen är avskuren.

Om staden belägras skulle det bli en katastrof för civilbefolkningen, som fortfarande uppskattas vara flera hundratusen människor stor. Men rebellerna i staden kan troligen hålla ut rätt länge.

– Grundregeln då det gäller strider i bebyggelse är att angriparen ska ha ett stort överläge och förvänta sig stora förluster. Man kan göra motstånd i de här förhållandena också med lätta vapen men det är till sist alltid frågan om fördröjningsstrider. I de här förhållandena kan det så klart också spela en viktig roll.

Förhandlingarna i Genève är en möjlighet men om det inte leder till något ger en belägring också tid åt USA och andra länder att koordinera sina insatser om de tänker komma de här hårt ansatta rebellerna till undsättning på något sätt, säger Paronen.

Yttre hjälp avgörande

Paronen säger att regimen bara har kunnat driva rebellerna på flykt med hjälp av stort yttre stöd.

Nu gäller det samma för rebellerna.

Paronen menar att de syriska rebellerna knappast kommer att kollapsa över en natt men att upprorets överlevnad i allt högre grad hänger på yttre politiskt och militärt stöd.

– Ännu är det inte aktuellt med någon kollaps. Före vi kan dra några sådana slutsatser återstår det att se hur omvärlden reagerar och vilket stöd de tänker erbjuda. Vad till exempel USA, eller Saudiarabien, Qatar och Turkiet tänker göra med sitt stöd är ännu ett stort frågetecken, säger Paronen.