Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen!

Från 2016
Uppdaterad 28.04.2017 13:40.
Första hjälpen-docka med defibrillator.
Bild: Yle/Maria Wasström

Vet du vad man ska göra om en person plötsligt förlorar medvetandet? Hur återupplivar man en livlös person? Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen med hjälp av de här tipsen.

Första hjälpen vid medvetslöshet

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen: vad göra om någon är medvetslös? - Spela upp på Arenan

Genom att vända en medvetslös person i framstupa sidoläge tryggar man andningen.

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka honom/henne genom tilltal och genom att ruska om.

Om personen inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be någon i närheten göra nödanmälan till numret 112. De instruktioner som ges från nödcentralen måste följas. Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj den hjälpbehövandes huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen?

Om andningen är normal:

4. Vänd personen i framstupa sidoläge.
Håll luftvägarna öppna. Följ med och kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

När olyckan är framme borde hjälparen kunna återuppliva och dessutom våga agera i situationen. De första minuterna är avgörande. Om den livräddande första hjälpen fördröjs avsevärt kan skadorna inte repareras med senare insatser.

Hjärt-lungräddning, vuxna

I det här klippet lär vi oss återuppliva en livlös vuxen med hjälp av hjärt- och lungräddning (HLR).

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen: Hjärt- lungräddning för vuxna - Spela upp på Arenan

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka personen genom tilltal och genom att ruska om personen.

Om personen inte återfår medvetandet:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be personer på plats göra nödanmälan till 112. De instruktioner nödcentralen ger bör följas. Vänd personen på rygg på ett stadigt underlag. Kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj personens huvud genom att lyfta med två fingrar under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Håll luftvägarna öppna. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen är onormal eller saknas:

4. Tryck 30 gånger.
Placera ena handens handlov mitt på bröstbenet, den andra handen placerar du ovanpå så att fingrarna överlappar varandra. Tryck nedåt med raka armar så att bröstkorgen sjunker nedåt 5 - 6 cm. Frekvensen skall i genomsnitt vara 100 kompressioner per minut. Låt bröstkorgen höja sig tillbaka. Antalet får inte överstiga 120/minut. Räkna antalet kompressioner högt.

5. Blås 2 gånger.
Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över patientens mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret. Blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes lungor. Kontrollera medan du blåser att patientens bröstkorg stiger (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s.

6. Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2, tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slut.

Hjärt-lungräddning, barn

I klippet lär vi oss återuppliva ett livlöst barn med hjälp av Hjärt- och lungräddning (HLR).

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen:Hjärt- och lungräddning på barn - Spela upp på Arenan

Då ett barn (under pubertetsåldern) plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka barnet?
Försök väcka barnet genom tilltal och genom att ruska om det.

Om barnet inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Ring omedelbart nödnumret 112 om det finns flera hjälpare på plats eller det är möjligt för dig att ringa. Annars då man är ensam, ger man HLR 1 minut innan man ringer 112. Anvisningarna från nödcentralen bör följas. Vänd barnet på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att lyfta med ena handen under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Känn, titta och lyssna samtidigt för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen inte är normal eller om andningen saknas:

4. Blås 5 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret (om det är att spädbarn, täck både barnets mun och näsborrar med din mun). Blås lugnt in luft i barnets lungor, så mycket att barnets bröstkorg stiger (rör sig). Tillsammans ge 5 blåsningar.

5. Tryck 30 gånger.
Placera handloven på barnets bröstkorg, bröstbenets nedre del. Tryck med rak arm 30 gånger så att bröstkorgen trycks tydligt rakt nedåt. Kompressionen på bröstet ska vara lika lång som brösthöjningen. Frekvensen för kompressioner är i genomsnitt 100 per minut och överstiger inte 120 gånger per minut. Räkna kompressionerna högt.

6. Blås 2 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun och blås lugnt in luft i barnets lungor. Kontroller under inblåsningen att bröstkorgen stiger. Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s. Fortsätt med 30:2-rytmen.

7. Då man är ensam, ringer man till nödnumret 112 nu.

8. Fortsätt återuppliva med rytmen 30:2 tills barnet vaknar; rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, du får lov av professionella hjälpare att avsluta återupplivningen eller tills dina krafter tar slut.

Användning av defibrillator

Se på videon och lär dig tryggt använda en vägledande defibrillator.

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen: Defibrillator - Spela upp på Arenan

Vad är en defibrillator?

Vägledande defibrillator eller hjärtstartare, är en lätt apparat, som automatiskt registrerar de störningar i hjärtats funktion som man kan åtgärda med elchocker. Elstötarna leds till hjärtmuskeln genom elektroder som tejpas på bröstkorgen.

Apparaten vägleder användaren steg för steg med ljud- och ljussignaler. Om man följer instruktionerna är den ofarlig både för användaren och den hjälpbehövande.

Med hjälp av apparaten försöker man stoppa hjärtmuskelns oregelbundna flimmer så att hjärtats eget impulssystem återgår till det normala och blodcirkulationen kommer igång.

Hur stillar man en blödning?

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen: Sår och blessyrer - Spela upp på Arenan

Det är svårt att tillförlitligt mäta och bedöma hur stor en yttre, synlig blödning är. Kraftiga blödningar, då personen förlorar 20 % blod eller ännu mer, leder till chock.

Så stillar du en blödning

1. Höj den blödande extremiteten och stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen. Låt en rikligt blödande person ligga ner genast.

2. Ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

3. Om du har förband till hands, lägg ett tryckförband på det blödande såret.

4. Stöd den blödande extremiteten i högläge.

5. Kraftig blödning kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock. Lägg den skadade med benen i högläge, tala lugnt, skydda mot kyla och håll honom under uppsikt tills du kan ge ansvaret till en professionell vårdare.

Första hjälpen för stukad fot

Då första hjälpen påbörjas inom 30 sekunder tillfrisknar skadan avsevärt snabbare. Första hjälpen som ges snabbt och på rätt sätt kan spara den skadade ett läkarbesök.

Hälsokunskap - Vetamix: Första hjälpen vid stukning av fot - Spela upp på Arenan

Vid stukningar och försträckningar uppstår alltid inre blödningar, svullnad och smärta på det skadade området. Om blodcirkulationen är snabb vid olyckstillfället ökar blödningarna och svullnaden.

Upphöjd ställning
Håll extremiteten upphöjd. Ställningen minskar omedelbart inre blödningar då trycket i blodkärlen lättar.

Kompression
Tryck med händerna på smärtområdet. Trycket förhindrar blödning och minskar svullnad.

Avkylning
Lägg något kallt på smärtområdet. Kyla förminskar blodådrorna och förhindrar inre blödningar. Ispåse, snö eller något annat kallt som hålls mot det skadade området går bra. Lägg ett förband (idealförband) eller annat elastiskt förband som stöd för leden.

Det lönar sig att upprepa avkylningen ca. 20 minuter med 1-2 timmars mellanrum under det första dygnet efter att vristen stukats. Stukningen börjar bli bättre inom 1-2 dygn, då de inre blödningarna i vävnaden upphör.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln