Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tingsplatsen i Kimito nedläggningshotad

Från 2016
En grön bok med texten Suomen laki och ändan av en klubba i materialet trä.
Bild: Yle/Arja Lento

Tingsplatsen i Kimito finns med på listan över tingsrätter och verksamhetsställen som justitieministeriet vill dra in. I praktiken innebär förslaget inte någon större förändring eftersom tingsplatsen inte används aktivt.

Det säger lagman Kenneth Nygård vid Egentliga Finlands tingsrätt. Detsamma gäller tingsplatsen i Nystad som endast används några dagar per år. I praktiken så skulle Egentliga Finland tingsrätt sitta ting i Åbo och Salo i framtiden.

Jorddomstolsärenden handläggs fortfarande också i Kimito, säger Nygård.

Justitieminister Jari Lindström (Sannf.) föreslår att antalet tingsrätter skärs ner från nuvarande 27 till 20. Enligt justitieministeriet måste tingsrätterna vara tillräckligt stora så att tillgången till rättskydd och högklassig rättskipning tryggas. Samtidigt skulle antalet tingsrättskanslier minska med nio och antalet tingsplatser med 14.

Regeringens förslag överlämnas till riksdagen i höst. Reformen ska enligt planerna genomföras år 2018.

Svenska riksdagsgruppen ryter till

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) är bestört över förslaget. Förslaget skulle bland annat innebära en nedläggning av tingsrätterna i Borgå, Raseborg och Karleby samt tingsplatserna i Jakobstad, Kristinestad och Kimito. Dessutom ändrar majoritetsspråket vid Österbottens tingsrätt från svenska till finska.

- Med tanke på förverkligandet av de språkliga rättigheterna är förslaget helt oacceptabelt. Förslaget slår otroligt hårt mot hela Svenskfinland. I komplicerade juridiska frågor är det särskilt viktigt att kunna garantera medborgarna service på deras modersmål. Jag undrar om man verkligen bedömt de språkliga konsekvenserna ordentligt.

Henriksson oroar sig också för de förlängda avstånden till tingsplatserna.

- Om alla dessa tingsrätter läggs ner blir avståndet till närmaste tingsrätt allt längre för den enskilde medborgaren. Det gör att medborgarna sätts i olika ställning på grund av var de bor, säger Henriksson.

Domareförbundet kritiserar förslaget

Domareförbundet är besviket över att reformen förs vidare trots att förslaget har kritiserats. Bland annat skriver förbundet i ett pressmeddelande att de långa avstånden ökar kostnaderna och tidsslöseriet för alla parter.

- Så här stora förändringar har långtgående konsekvenser, och de har inte utretts tillräckligt, säger förbundet.

Tingsrätternas antal minskades så sent som 2010. Justitieministeriet har trots löften inte utrett vilka konsekvenser det fick, anser förbundet.

Diskussion om artikeln