Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Tryggt för gravida äta antidepressiva?

Från 2016
Uppdaterad 11.04.2016 18:09.
En gravid kvinna blir undersökt med ultraljud.
Bild: YLE/Isabella mattsson

"Vet man hur olika mediciner påverkar gravida eftersom man inte testat nåt på dem? Och hur farligt är det då att äta t.ex. antidepressiva (till exempel Venlafaxin) som det inte finns någon långsiktig forskning på?", undrar en tipsare.

Redaktionen har kollat tipset, som visar att bruket av antidepressiva läkemedel bland gravida har ökat under de senaste åren. För fem år sedan kunde Yle rapportera att i snitt var tionde gravid finländsk kvinna led av depression. Var tredje av dem använde någon form av antidepressiva läkemedel under sin graviditet och trenden verkar inte gå neråt.

I rekommendationerna för God medicinsk praxis, som fungerar som hälso- och sjukvårdspersonalens underlag till behandlingsbeslut, rekommenderas i första hand psykoterapi för behandling av depression under graviditeten, men läkemedel utesluts inte i de fall där sådana är nödvändiga:

"Det har åtminstone inte tillsvidare påvisats att antidepressiva läkemedel skulle orsaka fosterskador (vara teratogena). Vissa läkemedel (SSRI-gruppens selektiva serotoninåterupptagshämmare, paroxetin och tricykliska antidepressiva) kan ha biverkningar som gör att de inte rekommenderas under graviditet. Ifall den gravida kvinnan använder SSRI-läkemedel överväger man att avsluta behandlingen fyra till sex veckor innan beräknad förlossningsdag.", sägs det vidare.

Venlafaxin, som nämns i frågan, är ett så kallat SNRI-preparat (serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare). Läkemedlet skrivs dels ut för depression men också för olika former av ångest. I bipackssedeln varnas för att användning av venlafaxin under graviditeten kan öka risken för den nyfödda drabbas av ett tillstånd kallat presistent pulmonell hypertension, vilket betyder att barnet andas snabbt och ser blåfärgat ut. Likaså kan barnet ha svårigheter att äta och andas efter födseln.

Det finns läkarutlåtanden från flera källor om att det varje år föds barn med de här symptomen, bland dem neonatolog Liisa Lehtonen vid Åbo universitetssjukhus som intervjuats av Yle. Hennes uppfattning är att det handlar om ett fåtal barn per år och att symptomen i regel går över inom några dagar efter födseln.

Bekräftade uppgifter om långtida effekter hos barn som utsatts för antidepressiva läkemedel under mammans graviditet finns inte. Tidigare forskning har delvis också visat på motsägelsefulla resultat, bland annat då det gäller huruvida risken för hjärtmissbildningar är större hos barn vars mammor ätit venlafaxin eller andra motsvarande läkemedel under graviditeten.

I fjol publicerades den första mer omfattande samnordiska studien och resultaten presenterades i British Medical Journal,. Sammanlagt 2,3 miljoner kvinnor och deras barn från alla nordiska länder omfattades av studien, utförd mellan 1996 och 2010. Av dem hade 37 000 hämtat ut recept på SSRI eller venlafaxin, och via information från olika register kunde man också studera effekten hos syskonen i 895 familjer där minst ett av barnen hade utsatts för SSRI-läkemedel eller som hade fötts med en missbildning.

Konklusionen i studien var att då det handlar om svårare missbildningar så visade inte resultaten på direkta samband med SSRI-läkemedel och venlafaxin.

Samtidigt har finländska läkare, så som Jarmo Hietala, professor i psykiatri, i intervjun för Yle, i olika sammanhang påtalat att läkaren alltid måste väga för- och nackdelar då man överväger medicinering för en gravid kvinna. Även om antidepressiva kan påverka det blivande barnet så är det inte heller oriskabelt för fostret om mamman lider av en obehandlad djup depression.

Uppdatering 11.4: Ny forskning kring ämnet har publicerats. Enligt den finns ett samband mellan vissa antidepressiva och depression för barnen. Ungdomar, vars mammor har ätit vissa antidepressiva läkemedel under graviditeten, har en mer än fyra gånger större risk att få depression i 15-årsåldern.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln