Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företag redo att ge personalen mera makt

Från 2016
Uppdaterad 13.02.2016 15:56.
En man skriver på ett papper.
Bild: CC0/Startup Stock Photos

En stor del av företagen är villiga att förbättra personalrepresentanternas ställning för att underlätta lokala avtal, visar en enkät som Tjänstemannacentralen STTK har låtit Taloustutkimus göra.

Enkäten visar att man i över 70 procent av de svarande företagen är redo att märkbart stärka förtroendemännens ställning. Det kan till exempel handla om att förtroendemannen får bättre tillgång till information och bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet.

Inom handelsbranschen är till och med 90 procent av företagen villiga att stärka löntagarrepresentantens ställning. Inom industrin var motsvarande andel 65 procent och inom servicebranschen 73 procent.

Löner kan höjas då det går bra

Av de företag som svarade på enkäten är 34 procent redo att ge löntagarnas representant tolkningsföreträde som i Sverige. Det är ändå något som arbetsgivarna motsätter sig.

Tolkningsföreträde betyder att det i fall då arbetstagare och arbetsgivare är av olika åsikt ska arbetstagarrepresentantens tolkning av läget gälla ända tills tvisten har prövats till exempel i en domstol.

Största delen (91 procent av företagen) är också redo att höja löner och arvoden om företagets resultat förbättras.

Som det nu är har nästan en tredjedel av STTK:s medlemmar resultatlön. Här föreligger stora skillnader mellan privata företag och kommuner och staten.

Enkäten gjordes i början av februari per telefon till omkring 400 svarande företag som hade minst fem anställda. Det var oftast företagets verkställande direktör som svarade.

Diskussion om artikeln