Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ingen kommer undan juridiken

Från 2016
Uppdaterad 22.02.2016 09:31.
Kurt Långkvist om vardagsjuridik
Bildtext Kurt Långkvist
Bild: Yle/Maud Stolpe

Juridiken kan kännas väldigt komplicerad, men den drabbar oss alla hela livet. Det finns alltså allt skäl att hålla reda på åtminstone vardagsjuridik.

PL Kurt Långkvist brukar hålla kurser i vardagsjuridik och han säger att juridiken kan beröra oss genast vi går in i en affär och eventuellt får en dålig produkt.

Dessutom berör dig juridiken som gift, som arvingen, som arbetstagare och överhuvud taget i alla skeden av livet.

Man borde utbildas för att gifta sig

Det enda folk egentligen får reda på inför ett giftermål är släktnamnslagen, som man måste upplysa dem om.

Däremot finns det inga bestämmelser om att de ska upplysas om vilka rättsverkningar äktenskapet har, även om äktenskapet innehåller både rättigheter och skyldigheter.

Kurt Långkvist påpekar att man som gift har underhållsplikt både gentemot maken och familjen. Dessutom har man vårdnadsplikt och plikt att vårda den egendom som är giftorättsunderkastad.

Det finns med andra ord en hel del att tänka på och som man kommer i kontakt med senast om det blir äktenskapsskillnad.

En man och en kvinna kysser varandra på en strand, svartvit

Ta paus i kärleken en stund och skriv äktenskapsförord

I samma stund som man svarar ja inträder giftorätten om man inte har utestängt den.

Under äktenskapet är giftorätten i och för sig latent men då äktenskapet upplöses på grund av dödsfall eller skilsmässa träder den in.

Giftorätten innebär att vardera maken har rätt till hälften av makarnas giftorättsunderkastade bo.

Det här kan man utesluta med ett äktenskapsförord, som antingen kan vara ömsesidigt eller ensidigt. Det kan också vara totalt eller partiellt.

Idag är det bara omkring 20 % av alla som ingår äktenskap som skriver äktenskapsförord och då handlar det ofta om att den ena maken har en större förmögenhet och vill gardera sig.

Kurt Långkvist konstaterar att det här är en ganska låg procent i och med att det inte finns några garantier för att äktenskapet håller.

Äktenskapsförord ska registreras i Magistraten efter att man har sagt ja. Det kan upprättas före vigseln men ska registreras efter den.

På 1960-talet registrerades ungefär fyra tusen skilsmässor i Finland per år, nu är vi uppe i tretton tusen. Detta trots att det på 1960-talet ingicks ungefär fyrtio tusen äktenskap per år och nu drygt tjugo tusen.

Kurt Långkvist påpekar att äktenskapsförord är enkla att göra och att man helt enkelt kunde ta paus från kärleken en timme och skriva ett sådant.

Ringar

Arvsrätten tål också att tänkas på

Testamenten kan också vara av avgörande betydelse i mångas liv påpekar Kurt Långkvist.

Om det finns bröstarvingar kan det vara viktigt att de accepterar att den efterlevande får sitta i så kallat oskiftat dödsbo och då förrättas inget arvsskifte förrän båda makarna har dött.

Om bröstarvingarna yrkar på arvsskifte kan den efterlevande maken få ett minimiskydd, vilket betyder rätten att hålla bostaden och bohaget oskiftat.

På frågan om vem som borde skriva testamente säger Kurt Långkvist att åtminstone de som inte har nära släktingar som är arvsberättigade borde göra det.

De som har rätt att ärva är barn, föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon i olika ordning, men i Finland har kusiner ingen arvsrätt.

Om det inte finns någon direkt arvinge tar staten hand om hela egendomen om det inte finns testamente.

Inte heller ett testamente är svårt att upprätta och här finns många olika typer att välja mellan, allt från legat till universaltestamente eller äganderätts- eller nyttjanderättstestamenten bara för att nämna några.

Då man skriver ett testamente är det viktigaste två ojäviga vittnen som kan intyga att man själv har undertecknat sitt testamente frivilligt och att man varit vid sina sinnens fulla bruk.

Man får testamentera sin egendom till både fysiska och juridiska personer, dock inte till något djur, så katten kan man glömma.

Sina egna barn är det svårt att förbigå annat än i fall där bröstarvingen har skändat en väldigt djupt, men det kan han eller hon försöka klandra.

En annan orsak kan vara att arvingen är kriminell eller missbrukare och för ett liv som man inte kan acceptera.

Kurt Långkvist säger att sådant förekommer men att det är mycket ovanligt.

Finlands lag
Bild: YLE / Veronica Montén

Arvsskatten är ett kapitel för sig

Det finns några olika sätt att kringgå arvsskatten men helt kommer man inte undan.

Det första är att man kontinuerligt ger gåvor åt sina barn. Under en treårsperiod kan man ge 3 999 euro utan att det går skatt och den summan får bägge föräldrarna ge individuellt.

Man kan också överlåta egendom där man själv behåller nyttjanderätten under sin livstid och då beskattas mottagaren inte fullt ut.

Man kan också hoppa över en generation och testamentera egendomen till sina barnbarn direkt och då behöver inte mellangenerationen betala skatt.

Helt kan man alltså inte komma undan skatten men till exempel med att ge kontinuerliga gåvor kan man komma undan en del av skatten.

En läderbörs med olika eurosedlar.
Bild: Yle/Arja Lento

Kurt Långkvist föreläser om vardagsjuridik i Åbo arbis 6 april. Anmälningstiden slutar 5 april.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln