Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Så här mycket betalar du för elöverföring - se priskarta över hela Finland

Från 2016
Uppdaterad 14.02.2016 10:31.
elstolpe
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Det finns stora regionala skillnader i elöverföringspriserna. Det enda sättet för kunden att påverka kostnaderna är att flytta, eftersom överföringsnätets ägare har monopol på sina områden.

Priset på elöverföring i de olika områdena

Visualiseringen fungerar inte längre tekniskt och togs bort 13.3.2022

Elräkningen består av två olika produkter: den förbrukade elenergin och överföringstjänsten. Elenergin kan köpas av olika företag, men överföringskostnaderna betalas alltid till det energibolag som äger områdets elnät. Kartan visar endast överföringskostnader. Prisuppgifterna kommer från Energimyndighetens prislista i februari 2016. Carunas prishöjningar har inte ännu trätt i kraft i februari.

Energibolagens överföringspriser har räknats ut för fyra exempelhushåll; höghus, småhus utan elvärme, småhus med elvärme och småhus med värmelagrande eluppvärmning.

Startvyn visar småhus med eluppvärmning. Du kan byta vy genom att klicka på exempelhushållen. Klicka på ditt område för att få fram exaktare uppgifter som till exempel vad överföringen kostar nu och hur mycket den stigit sedan år 2013. Yle publicerade en motsvarande karta för första gången år 2013.

Hundratals euro skiljer överföringspriserna

De högsta överföringspriserna har Lankosken sähkö i Satakunta, Parikkalan Valo samt Loiste Sähköverkko i Kajanaland.

De lägsta överföringspriserna har Caruna Esbo, men de höjda avgifterna som bolaget meddelat om har inte ännu trätt i kraft i februari. Karleby Energis KENET och Jakobstads Energiverk hör också till de billigaste bolagen (prisuppgifterna baserar sig på bolagets egna uppgifter).

Om man jämför två ytterligheter så betalar egnahemshushållen på Parikkalan Valos område 762 euro mer årligen för elöverföring än jakobstadsborna.

Också skatterna har stigit

Elöverföringsbolagen har höjt sina priser den senaste tiden. På Loiste Sähköverkkoyhtiö i Kajanaland förklarar man de höjda priserna med omständigheterna.

- Kajanaland är glest bebyggt och elöverföringsmängderna är små eftersom det inte finns just någon industri på området. Dessutom har vi i Kajanaland statistiskt sett mest snö och skog jämfört med andra landskap, så underhållskostnaderna för nätet är höga, säger vd Reino Huusko vid Loiste.

Trots de krävande omständigheterna har Loiste sänkt priserna lite i taget, med några procent per år, menar Huusko. Men det finns också andra orsaker till höjningstrycket. Elskatten höjdes åren 2013, 2014 och 2015.

- Förutom elskatten har stamnätsavgiften till Fingrid stigit med 60 procent på fem år, säger vd Reino Huusko vid Loiste.

Ursprungsmaterial: Minna Pantzar, Teemo Tebest, Eemeli Martti.

Diskussion om artikeln