Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Urvalsprovet viktigare vid yrkeshögskolorna

Från 2016
Nyrenoverade VAMK.
Bildtext Arkivbild. Nyrenoverade VAMK.
Bild: Kati Enkvist / Yle

Antagningen till yrkeshögskolor ändras i vår.

Skolbetygen från andra stadiets utbildning beaktas inte alls - det är bara studentexamen och urvalsprovet som avgör. Det här kan göra det svårare för elever från yrkesinstitut att komma in till yrkeshögskolorna.

Orsaken är en förändrad betygspraxis på yrkesinstituten. Från att tidigare ha bedömt eleverna mer traditionellt med ett vitsord för varje ämne har man nu gått över till så så kallat modulvitsord.

- Nu har vi till exempel "kunnande i matematik och naturvetenskaper", i stället för skilda vitsord i matematik, fysik, och kemi, säger Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare på Yrkesakademin i Vasa.

Studiehandledare Anna-Lotta Östvall-Åstrand vid YA i Vasa
Bildtext Anna-Lotta Östvall-Åstrand.
Bild: YLE/Filip Stén

Studenterna ska inte favoriseras

De här modulvitsorden anses vara svåra att jämföra, därför kommer de som söker in till yrkeshögskola utan studentbetyg att bedömas endast utgående från urvalsprovet. De som kommer från gymnasierna bedöms förutom på urvalsprovet också utgående från studentbetyget.

- Vi ändrar på urvalsprovet så att de med studentbetyg inte favoriseras, säger Anita Saaristo, chef för studiebyrån på Yrkeshögskolan Novia.

- Vi kommer till exempel att bedöma den sökandes studiemotivation. Är man motiverad ska man premieras, säger Saaristo.

Ännu oklart om det blir svårare att antas

På Yrkesakademin vill man ännu inte dra några slutsatser om hur den här ändringen påverkar de elever som söker sig vidare. Ungefär en fjärdedel av de som blir klara från Yrkesakademin fortsätter studera på till exempel yrkeshögskolan.

- Vi betonar för våra studerande att de ska satsa på urvalsprovet, gå på preppkurser och så vidare. men hur det faller ut i slutändan är svårt att säga nu eftersom det här är ett nytt system, säger Anna-Lotta Östvall-Åstrand.