Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs daghem största investeringen i Raseborg

Från 2016
Bildtext Här vid Björknäsgatan byggs det nya daghemmet i Ekenäs.

Det nya daghemmet i Ekenäs är den största investeringen inom intern service i Raseborg i år. 1,8 miljoner euro har reserverats i årets budget. Det kostar totalt kring 2,5 miljoner att bygga moduldaghemmet vid Björknäsgatan.

Direktionen för intern service har också reserverat 1,2 miljoner euro för grundförbättringar i år. 435 000 euro går till Katarinaskolan i Karis. Där ska gymnastiksalen och slöjdsalen grundförbättras.

På driftssidan är en av de största satsningarna att måla fasaderna på tidigare sjukvårdsskolans träbyggnader vid Raseborgsvägen i Ekenäs. Också rännorna och stuprören ska förnyas.

150 000 euro reserveras för sjukvårdsskolan. Totalt reserveras 1,42 miljoner euro för driftsunderhållet i år.

Diskussion om artikeln