Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Sköldkörtelmediciner och Valvira väcker frågor

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Sköldkörtelmedicinerna Thyroxin och Thyroid.
Bild: Yle/Roger Källman

Vi har fått flera tips som handlar om sköldkörtelsjukdomar. Många ifrågasätter Valviras agerande när det gäller läkare som skriver ut vissa sköldkörtelmediciner.

”Läkare som skriver ut lagliga mediciner förbjuds av Valvira att vårda sköldkörtelpatienter. Varför?”

En tipsare nämner också de referensvärden som används för att mäta nivån av sköldkörtelhormon (TSH och T4-V) i kroppen. Tipsaren anser att referensvärdena borde förnyas så att bland annat patientens ålder beaktas.

”En ung människa ska kanske inte ha samma värden som en människa som är 70 år”.

Flera av de som tipsat oss nämner ML Leena Furubacka som har privat läkarmottagning i Nedervetil (Kronoby).

”Att det här ämnet är tabu bevisas mer än tydligt av att Leena Furubacka förlorade rätten att vårda sköldkörtelpatienter dagen efter tv-programmet Spotligt sändes.”

Furubacka är en av fem läkare som Valvira fråntagit rätten att vårda sköldkörtelpatienter och skriva ut sköldkörtelmedicin.

Läs mer: Kronobyläkare får inte längre vårda sköldkörtelpatienter

16.2 Louise Bergman tar frågan vidare till Valvira:

Marcus Henriksson, medicinalråd på Valvira, säger till Svenska Yle att granskningarna av läkare som skriver ut sköldkörtelmedicin inte handlar om själva medicinen.

Valvira utgår från patientsäkerheten och granskar hur läkare undersöker, följer upp och ordinerar medicin till sina patienter.

- Orsaken till att Valvira fråntagit en del läkare rätten att vårda sköldkörtelpatienter är att läkarna undersökt och följt upp ett antal av sina patienter bristfälligt. De har skrivit ut sköldkörtelmediciner – speciellt specialtillståndsmediciner – efter otillräckliga undersökningar och utan ändamålsenliga medicinska grunder, säger Henriksson.

Beslutet att frånta bland annat Leena Furubacka rätten att vårda sköldkörtelpatienter fattades av tillsynsnämnden för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuvården.

Nämnden består av en representant från social- och hälsovårdsministeriet, en juridiskt sakkunnig, en representant från den yrkesgrupp ärendet handlar om och en medicinsk expert. Ordförande i nämnden är Valviras överdirektör.

Granskningen av Leena Furubacka inleddes hösten 2013. Våren 2014 fick Furubacka en varning med uppmaning att följa ”allmänt godkänd praxis”.

Valviras granskning har fortsatt och från 8:e februari får Furubacka inte vårda sköldkörtelpatienter eller skriva ut sköldkörtelmedicin.

Beslutet gäller tillsvidare. Det här innebär att Furubacka kan vända sig till Valvira för att få det hävt. Ärendet kan också överklagas till domstol.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln