Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ahtisaari: Bara Ryssland och USA kan lösa Syrienkrisen!

Från 2016
Uppdaterad 16.02.2016 19:51.
President Martti Ahtisaari
Bildtext President Martti Ahtisaari

Det räcker inte att vi får vapenstillestånd i Syrien utan vi behöver en helhetsplan menar fredsmäklaren Martti Ahtisaari.

Ahtisaari säger att internationella samfundet nu borde börja förbereda parlamentsval som skulle förverkligas om två, tre år.

- Vi ska inte göra samma misstag som man gjorde i Egypten där bara en enda organisation var beredd att gå till val och det var det muslimska brödraskapet.

- På så vis hjälpte vi militären till en kupp. Militären har mera makt i Egypten idag än före detta militären säger Ahtisaari.

Vi ska inte göra samma misstag som man gjorde i Egypten

- Jag tror att det viktigaste är att vi får ryssarna och amerikanerna att sitta vid samma bord och verkligen hitta en lösning och sluta det här krigandet som nu sker. Sådana saker som nu pågår i Syrien, bombningar av sjukhus och skolor är emot många resolutioner och beslut som man har fattat i FN:s säkerhetsråd säger Ahtisaari.

Ahtisaari skulle inte som fredmäklare gripa sig an en konflikt om inte både USA och Ryssland var överens, men så tackar han gud att han inte har blivit erbjuden en medlarroll i Syrien.

Ahtisaari hoppas innerligt att dödandet tar slut, han säger fortfarande att det hade varit betydligt lättare att ingripa 2012, så som ryssarna hade tänkt: genom att ordna en elegant reträtt för Al Assad.

Han säger inte heller nu att Al Assad måste bort, men att det finns nog länder som kunde ta emot honom för pengar.

Vi har ett visst internationellt ansvar som vi måste bära.

På frågan om hur Martti Ahtisaari ser på flyktingdebatten här hemma säger han, kanske lite förvånande, att han tycker att den har lugnat ner sig.

Samtidigt minns han hur det var när han själv som 2-åring tillsammans med sin mor flydde från Viborg.

- Vi togs mycket varmt emot i en jordbrukarfamilj.

Du är inte ens en finne!

Ahtisaari har också rötter i Norge. En av hans förfäder kom till Finland 1872 för att arbeta här och det har Ahtisaari fått höra till exempel under presidentvalskampanjen 1994.

Martti Ahtisaari berättar en anekdot - Spela upp på Arenan

- Under presidentvalskampanjen tittade man mycket kollades mina rötter mycket noga och om jag minns rätt sade man att jag har 12,5% norskt och lika mycket svenskt blod i mig, berättar Ahtisaari.

Ahtisaari poängterar också att också Finland måste bära sitt ansvar i flyktingfrågan. Vi måste satsa på utbildning och se till att flyktingarna får arbete och sysselsättning. Det är A och O för att de ska integreras i samhället. Ju yngre du är desto värre

- Samtidigt är det viktigt att de snabbt anammar våra värderingar och respekterar dem.

Ryssland måste också bära sitt ansvar

Gällande flyktingströmmen som nu kommer till Finland från Ryssland säger Ahtisaari att också Ryssland har ett internationellt ansvar i frågan. Ryssland måste följa samma principer som alla andra, säger han.

Ahtisaari efterlyser samarbete och ansvarstagande för att förbättra ekonomin.

Enligt Ahtisaari är den viktigaste uppgiften för politikerna här hemma att få Finlands ekonomi på fötter.

Det lyckas bara genom samarbete och här har arbetsmarknadsparterna en nyckelroll. Under Ahtisaaris presidentperiod 1994-2000 var det just samarbetet mellan olika parter som ledde till att Finland kunde resa sig ur recessionen, påpekar han.