Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

#minfråga: Varför får också rasister demonstrera?

Från 2016
Uppdaterad 01.03.2016 10:51.
Ett lakan med texten "Ei tilaa rasismille" på en demonstration.
Bildtext En manifestation mot rasism i Åbo i samband med Rajat kiinni-demonstration, oktober 2015.
Bild: Yle/Sebastian Bergholm

I december fick ni skicka in frågor i samband med serien #minfråga där vi lovade leta upp någon som kunde svara på ja, din fråga. En fråga vi fick in kommer från signaturen Klara och lyder så här: Hur är det möjligt att rasistiska demonstrationer är lagliga?

Grundlagsexperten, forskare Juha Lavapuro från Åbo universitet får svara på frågan:

- Det enkla svaret är att yttrandefriheten och mötesfriheten är garanterad i grundlagen, som inte gör någon skillnad på syftet för mötet: yttrandefriheten garanterar också möjligheten att använda uttryck som chockerar.

Alla rasistiska demonstrationer är förstås inte tillåtna. Också yttrandefriheten har sina gränser. Ifall en demonstration uppfyller kännetecknen för hets mot folkgrupp är det inte en berättigad demonstration. Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har i ett beslut slagit fast att rasistiska möten är ett missbruk av mötesfriheten.

Rasism är ett begrepp som ger rum för tolkning. Det skulle vara svårt för myndigheterna att i förväg förbjuda en demonstration som organiseras av en grupp som säger sig kritisera Finlands invandringspolitik, trots att man vet att gruppen ofta gör sig skyldig till kränkande och förolämpande uttryck.

Om hets mot folkgrupp äger rum på en demonstration kan polisen utreda ärendet, som går vidare till åklagare och slutligen tar domstolen ställning i fallet. Det är enligt mig den enda vettiga vägen.

En annan aspekt är om man skulle kunna förbjuda rasistiska demonstrationer. Varför inte? Frågan går till Tuomas Ojanen, professor i juridik vid Helsingfors universitet.

- En jurist är inte bra på att reda ut frågor som ”varför”, utan funderar i första hand på vad som är förbjudet eller tillåtet i juridisk mening.

Ur juridisk synpunkt är det centralt att poängtera att speciellt den offentliga makten, till exempel regeringen, har en skyldighet att på alla tillgängliga sätt försöka förhindra och förebygga rasism och speciellt kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp. Den offentliga makten ska alltså aktivt agera så att rasistiska demonstrationer och andra liknande åsiktsyttringar förbjuds. Om den inte gör så, verkar inte den offentliga makten i enlighet med grundlagen eller de internationella avtal om mänskliga rättigheter som Finland förbundit sig till.

Ett exempel från senare tid är gatupatrullerna som uttryckligen säger sig skydda vita finländare. Tuomas Ojanen, i samband med att regeringen skulle förbjuda rasistiska gatupatruller sade du att det inte finns några förhinder för det i grundlagen. Slutligen kom regeringen fram till att inte göra något alls i frågan. Vad tycker du om det?

- Regeringens agerande i gatupatrullärendet var förvirring på hög nivå, inklusive statsministern. Främst är det två ministrar, inrikesminister Orpo och finansminister Stubb, som får godkänt i sitt agerande. De övriga förringade saken, var tysta eller blandade ihop sådant som inte har med rasism att göra (t.ex. att se efter barn som festar efter skolavslutning eller följa förstaklassister över gatan).

Saken är entydig: gatupatrullering som särskiljer människor baserat på religion, hudfärg eller etniskt ursprung och som på ett allmänt plan kommer sig av en ideologi som skiljer människor åt i bättre och sämre, ska förbjudas. Odins soldaters försvar av den utrotningshotade nordliga rasen och övrig symbolik signalerar en sådan ideologi. Den offentliga makten och speciellt dess översta utövare som regeringen har här ett särskilt ansvar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln