Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Missförhållanden på privata asylboenden - nu kommenterar vd:n

Från 2016
Uppdaterad 17.02.2016 05:27.
Milja Saksi.
Bildtext Luonas vd Milja Saksi kommenterar nu de missförhållanden som har framkommit på företagets asylboenden.
Bild: Yle och Luona Ab.

Företaget Luona godkänner inte rasism och annat osakligt beteende. Det säger företagets vd Milja Saksi med anledning av Yles uppgifter om hur invånarna på företagets asylboenden behandlas.

Sju tidigare anställda vid Luonas asylboenden i huvudstadsregionen vittnar om att sjuka asylsökande inte får vård, att väktarna är aggressiva och att ledningen inte bryr sig. Det här rapporterade Yle Huvudstadsregionen om tidigare.

Luona kontaktades i samband med den artikeln, men svarade inte då. Nu kommenterar ändå företagets vd Milja Saksi uppgifterna.

Osakliga väktare har avskedats

Saksi säger att företaget i höstas fick kännedom om att väktare betett sig osakligt.

- När vi hörde om det reagerade vi direkt och skred till åtgärder. Anställda som inte har varit lämpade för att jobba på ett asylboende har inte fått fortsätta sin anställning. Det är helt klart att vi inte godkänner rasism och osakligt beteende gentemot invånarna, säger Saksi.

Flera av de tidigare anställda anser att de asylsökande behandlades som fångar. Hur kommenterar du det?

- Det är inte sant. De asylsökande är fria att komma och gå hur som helst. Väktarna och övrig säkerhetspersonal har som sin uppgift att ansvara för de anställdas och de asylsökandes säkerhet. säger Saksi.

Uppgifter om att väktarna beslagtar vattenkokare från asylsökandenas rum vill Saksi inte kommentera förrän hon vet mer om vad det handlar om.

Anställda som inte har varit lämpade för att jobba på ett asylboende har inte fått fortsätta sin anställning. Det är helt klart att vi inte godkänner rasism och osakligt beteende.

― Luonas vd Milja Saksi

"Möjligt att dagligen få vård"

En av Luonas tidigare anställda uppgav att attityden var att inte kontakta hälsovårdaren fastän asylsökande var sjuka eftersom sjukhusvård innebär kostnader.

- Det är möjligt att dagligen få vård. Man kan både boka tider på förhand eller få tid direkt samma dag om det är akut. Hälsovårdaren gör bedömningen om det krävs läkarvård utgående från Migrationsverkets bestämmelser.

"De anställda ska rapportera om missförhållanden"

Flera av de tidigare anställda vittnade om att rapporter om brister i hälsovården och aggressiva behandling av asylsökande sällan ledde till några åtgärder från Luonas sida. Saksi säger först att det är svårt att kommentera uppgifter från anonyma tidigare anställda.

- Vi uppmanar ändå våra anställda att direkt rapportera om missförhållanden så vi kan ingripa omedelbart. Problem kan rapporteras både till enhetens chef och till företagets högsta ledning.

Hur kan det då komma sig att så många upplever att deras respons inte tas på allvar?

- Som jag sa. Jag borde i så fall prata med dem som du har pratat med för att komma fram till vad som är orsaken till det, säger Saksi.

Vilka åtgärder kommer Luona nu att vidta med anledning av de missförhållanden som har kommit fram?

- Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet. I höstas grundade vi vårt första asylboende på 12 timmar. Och när vi grundar enheter med den här snabba tidtabellen är allting inte på plats direkt. Därför måste vi utveckla verksamheten efterhand.

Vi uppmanar våra anställda att direkt rapportera om missförhållanden så vi kan ingripa omedelbart.

― Luonas vd Milja Saksi

"Plan för hur verksamheten ska utvecklas"

- Vi har en klar plan över hur vår verksamhet ska utvecklas och vi har meddelat Migrationsverket vilka åtgärder vi ska vidta och vilka vi redan har vidtagit, säger Saksi.

Luona har tidigare förklarat att företaget först för några veckor sedan fick kännedom om Migrationsverkets rekommendationer gällande antalet vårdare på enheterna. Flera tidigare anställda berättar ändå att rekommendationerna åtminstone på ett asylboende funnits på anslagstavlan redan i höstas.

- Om personer har sagt det så stämmer det säkert att informationen har funnits på anslagstavlan och det är bra. I vårt samarbete med Migrationsverket har rekommendationerna ändå inte kommit fram, säger Saksi.

Kända politiker sitter i styrelsen - vill inte kommentera

I styrelsen för aktiebolaget Luona sitter flera politiker, riksdagsledamot Sanna Lauslahti (Saml) och före detta riksdagsledamoten Ulpu Iivari (SDP). Dessutom sitter europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natris man Pasi Natri också i styrelsen.

Styrelsen leds av Paavo Voutilainen, som tidigare har varit chef för socialverket i Helsingfors.

Yle Huvudstadsregionen får tag på före detta riksdagsledamot Ulpu Iivari och Pasi Natri, men ingendera vill kommentera missförhållandena som har framkommit på Luonas asylboenden.

De hänvisar till företagets ledning för kommentarer. Styrelsen sägs diskutera saken enbart internt.

Diskussion om artikeln