Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slut på sjukledigt efter semestern?

Från 2016
Man som ligger på gräset med en hatt över ansiktet.
Bild: sxc.hu

Rätten att ta ut sjukledighet i efterskott om man varit sjuk på semestern kan komma att stramas åt. Regeringen vill införa en sex dagars karens innan man kan ta ut sjukledigt.

Det skulle betyda att man måste vara sjuk sju dagar för att kunna ta ut en dag ledigt efter semestern. Som tidigare gäller regeln att man ska ha varit så sjuk att man är arbetsoförmögen.

Karensen gäller bara den semester som överstiger fyra veckor. Så lång semester ska alla garanteras trots sjukdom.

Farhågorna kom på skam

Sedan hösten 2013 har löntagaren haft rätt att flytta fram semesterdagar utan karens. Då var det många bland företagarna som förberedde sig för stridigheter och meningsskiljaktigheter med de anställda.

Men det var inte nödvändigt, bekräftar Kati Mattinen, jurist vid Helsingforsregionens handelskammare.

- Det har gått förvånansvärt smidigt, trots att vi först väntade oss problem, säger Mattinen.

Inbesparing eller inte?

Regeringen räknar med att arbetsgivarna kan spara 150 miljoner euro med hjälp av lagen, förutsatt att alla branscher ändrar sina kollektivavtal.

Men bland arbetstagarorganisationerna tror man inte alls på uträkningarna.

- Vi har inte statistik på hur mycket den här rätten används. Då vet man inte heller hur mycket den sparar in, säger Inka Douglas vid tjänstemannaunionen STTK.

Hon kallar lagförslaget för ett i leden av försämringar i arbetslivet.

Handelskammaren: Knappast har alla använt sin rätt

Också när man hör på Handelskammarens Mattinen verkar det som att alla inte använder rätten till sjukledigt i efterskott.

- Knappast rapporterar alla om en förkylning eller en par dagars spysjuka som man hade på stugan.

Riksdagens arbetsutskott kommer att behandla lagförslaget nu på vårvintern. Lagen träder i kraft den första april om regeringen får sin vilja igenom.

Diskussion om artikeln