Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors ska för första gången konkurrensutsätta Luckans tjänster

Från 2016
Bildtext Ungdomscentralen i Helsingfors har i tiotals år köpt ungdomsrådgivningen på svenska från Luckan genom direktupphandling.
Bild: Yle / Sara Brännäs

Informations- och rådgivningstjänster för unga på svenska i huvudstadsregionen ska nu för första gången konkurrensutsättas. Hittills har Luckan haft hand om tjänsterna genom direktupphandling.

Lagen tvingar kommunerna att konkurrensutsätta tjänster vars värde överstiger 30 000 euro. När det gäller informations- och rådgivningstjänster för unga på svenska i huvudstadsregionen var värdet i fjol 42 000 euro och därmed måste tjänsterna konkurrensutsättas.

Om staden inte konkurrensutsätter de här tjänsterna kan det bli ett fall för Marknadsdomstolen.

― Suvi Kuikka

- Ungdomscentralen i Helsingfors har tidigare köpt de här tjänsterna direkt från Luckan utan konkurrensutsättning. Så har praxisen varit i många år. Vi kan ändå anta att någon annan också kan erbjuda de här tjänsterna, säger specialplanerare Suvi Kuikka vid ungdomscentralen.

Kostnaderna för de här tjänsterna var för Helsingfors del i fjol 26 250 euro och avtalet med Luckan är i kraft till slutet av juni.

- Om staden inte konkurrensutsätter de här tjänsterna kan det bli ett fall för Marknadsdomstolen, säger Kuikka.

"Ser inget hot mot verksamheten"

Unginfo drivs av föreningen Luckan och verksamheten riktar sig till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29 och personer som arbetar inom ungdomssektorn. Unginfo erbjuder handledning och ordnar evenemang och verkstäder i skolor. Verksamheten finns förutom i huvudstadsregionen också i Borgå, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo.

Vi tror att vi ska få erbjuda våra tjänster till ungdomscentralen också i framtiden.

― Oscar Ohlis

Unginfos verksamhetsledare Oscar Ohlis anser att det är bra att Helsingfors nu går in för att konkurrensutsätta tjänsterna.

- Vi tror att vi ska få erbjuda våra tjänster till ungdomscentralen också i framtiden. Det finns inte någon annan aktör i huvudstadsregionen som jobbar på samma sätt med ungdomsinformation på svenska. Jag ser inget hot mot att vi inte skulle få fortsätta med det i framtiden, säger Ohlis.

- Det bidrag vi får från kommunerna i huvudstadsregionen täcker lönekostnaderna för en ungdomsinformatör per år.

Verksamheten i huvudstadsregionen är ett samarbete mellan Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Ungdomsnämnden i Helsingfors antas fatta beslut om att gå vidare med upphandlingen på torsdag.

Förutom offentliga finansiärer får Unginfo också stöd från flera finlandssvenska stiftelser.

Diskussion om artikeln