Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Män mer rädda för permitteringar än kvinnor

Från 2016
Uppdaterad 18.02.2016 20:35.
Möte
Bildtext Arbetslivsbarometern för 2015 visar att många upplever att förändringarna på jobbet sker i rask takt.
Bild: Creative Commons / Sculpt, LLC

Finländska arbetstagare - framför allt män - är allt mer pessimistiska till framtiden på arbetsmarknaden. Var tionde löntagare är rädd för att bli uppsagd från sitt jobb.

Det är speciellt inställningen till sysselsättningsläget och det egna företagets ekonomi som har blivit avsevärt sämre de senaste fem åren, visar förhandsuppgifter från Arbets- och näringsministeriets årliga undersökning om arbetslivskvaliteten.

Rädslan för att förlora jobbet ökar

Arbetslivsbarometern för år 2015 visar att var tionde löntagare är rädd för att bli uppsagd från sitt jobb. Män har en mer pessimistisk syn på framtiden än kvinnorna. Av männen tror en femtedel att de kan drabbas av permitteringar medan motsvarande andel bland kvinnor är 13 procent.

- Resultaten hänger ihop med det allmänna ekonomiska läget. Andelen som ser pessimistiskt på sysslesättningsläget har ökat fem år i rad nu. Å andra sidan är det nu första gången som löntagarna bedömer det egna bolagets ekonomiska läge lite ljusare än under de senaste åren, säger Maija Lyly-Yrjänäinen, specialsakkunnig på Arbets- och näringsministeriet.

Undersökningen visar att kommunanställda är minst rädda för att förlora sitt jobb eller bli permitterade.

Finländarna har bra arbetsförmåga

  • 90 procent av löntagarna uppger att de har en god arbetsförmåga.
  • Var tionde anställd är ändå rädd för att förlora sitt jobb inom det kommande året. 16 procent är rädda för permitteringar.
  • Största delen av löntagarna upplever att de kan och får lära sig nytt på jobbet.
  • Hälften av de tillfrågade löntagarna uppger att arbetsmängderna är för stora.
  • En tredjedel av löntagarna uppger att de har sett eller upplevt mobbning på jobbet.
  • 1 741 löntagare intervjuades för 2015 års barometer.

Majoriteten har bra arbetsförmåga

Majoriteten av finländarna verkar ändå må relativt bra på jobbet. Arbets- och näringsministeriets siffror visar att 90 procent av löntagarna har en god arbetsförmåga.

Ett företag som vet hur man ska jobba för att förbättra arbetsförmågan är inkasso- och finansieringsföretaget Svea Ekonomi. Bolaget har placerat sig väl i jämförelsen Great place to work som utvärderar Finlands bästa arbetsplatser.

Enligt Tommi Bergendahl, chef för den administrativa och finansiella servicen på Svea Ekonomi, handlar det om ett medvetet arbete som tar flera år.

- De viktigaste är att man har lite humor i vardagen men också kan stanna upp och samla de anställda till en situation där de kan konstaterar att det är vi som bygger det här tillsammans, det är på det sättet man får fina resultat, säger Bergendahl.

Tommi Bergendahl, chef för administrativ och finansiell service, Svea Ekonomi
Bildtext Tommi Bergendahl på Svea Ekonomi jobbar aktivt för att arbetsklimatet ska bli bättre.
Bild: Yle/Mikko Koski

Diskriminering och mobbning oroar

Då man frågar om diskriminering på jobbet är det oftast diskriminering av visstidsanställda som lyfts fram. Hela 15 procent av de tillfrågade uppger att den här typen av diskriminering förekommer inom den egna organisationen.

Bergendahl på Svea Ekonomi konstaterar att ingen arbetsplats är immun mot mobbning eller diskriminering. På hans arbetsplats har arbetstagarna gemensamt kommit överens om 12 värderingar. En av dem är att åtgärda agerande som kan upplevas som mobbning och som inte hör hemma på arbetsplatsen.

- Vi har ett löfte om att vi gör något åt saken och på det sättet försöker ta ett steg vidare mot ett bättre sätt att jobba tillsammans, säger Bergendahl.

Undersökningen visar också att en tiondel av löntagarna har utsatts eller sett en kollega utsättas för diskriminering på grund av hög ålder eller hälsotillstånd. Arbetssökande över 60 år har tidigare berättat för Yle Nyheter om hur svårt det kan vara att hitta nytt jobb.

Badankor på ett fönsterbrede.
Bildtext Visstidsanställda upplever diskriminering allt oftare.
Bild: Yle/Mikko Koski

Förändringar sker snabbt

Många upplever att förändringarna på jobbet sker i rask takt. Hälften av dem som svarade på barometern uppger att deras arbetsuppgifter och -metoder har ändrats eller att organisationen har ordnats om på något sätt under det senaste året.

Trots utmaningarna med stora förändringar finns det tecken på positiv utveckling i arbetslivet.

- Möjligheterna att fortbilda sig och delta på jobbet har förbättrats. Arbetsklimatet har också blivit bättre och informationen inom bolagen är öppnare än tidigare, säger Lyly-Yrjänäinen på Arbets- och näringsministeriet.

Kontorsutrymmen hos företaget Svea Ekonomi.
Bildtext Möjligheterna att fortbilda sig och delta på jobbet har förbättrats.
Bild: Yle/Mikko Koski

Svea Ekonomi

Bolaget ligger på 14:e plats i jämförelsen Great Place to Work®.
Omsättning: 35,7 miljoner.
Personal: 144 personer
Verksamhet i Finland från år 2002.

Inkluderande rutiner hjälper

Bergendahl påminner att det krävs konkreta förändringar i jobbet för att alla anställda ska känna sig delaktiga.

- Man kan till exempel ha ett veckomöte som man håller fast vid där alla vet att de har en möjlighet att säga det de har på hjärtat. Dessutom kräver det att kulturen på arbetsplatsen är sådan att man bryr sig, säger Bergendahl.

Han har själv lovat sitt team att han lyssnar på alla idéer och utgångspunten är att man alltid kan prova på nya idéer.

Arbetslivsbarometern visar ändå att många löntagare saknar möjligheten att påverka på till exempel arbetstakten, arbetsuppgifterna eller arbetsfördelningen. De möjligheterna upplevs i dag som lika dåliga som för femton år sedan.öntagare för 2015 års barometer.

Diskussion om artikeln