Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

ETLA: Finländare jobbar minst i Norden

Från 2016
Hammare och tång
Bild: Pixabay

Finländarna jobbar mindre än såväl svenskarna, danskarna som några mellaneuropeiska folk. Det har näringslivets forskningsinstitut Etla räknat ut. Enligt Etla har dessutom antalet årliga arbetstimmar sjunkit med 250 sedan sjuttiotalet.

Etla har jämfört antalet arbetstimmar mellan den arbetsföra befolkningen i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Enligt utredningen jobbar finländarna sju procent färre timmar än svenskarna. Danskarna, tyskarna och britterna arbetar i snitt fem procent mer än finländarna.

Det här hänger ihop med flera faktorer, skriver Etla.

Gäller på alla nivåer

I Finland är sysselsättningsgraden lägre och arbetslösheten högre än i jämförelseländerna.

Jämförelsen ger liknande resultat både när det gäller dem som jobbar hel- och dem som jobbar deltid. Dessutom ser mönstret lika ut på alla utbildningsnivåer.

I och med att deltidsjobb är relativt ovanligt i Finland, är de genomsnittliga jobbtimmarna för alla dem som arbetar ändå aningen högre än i övriga Norden.

Vi jobbar mindre än tidigare

Också om man gör en jämförelse över tid i Finland är bilden tydlig.

År 1974 arbetade finländarna i snitt 250 timmar mer per år än i dag.

Enligt Etla beror det här till åttio procent på att arbetstiden har blivit kortare. Tjugo procent av förändringen förklaras av att sysselsättningsgraden har gått ner.

Etla hoppas på reformer

Näringslivets forskningsinstitut anser att problemet är strukturellt. Enligt Etla är lönebildningen i Finland alltför stel, samtidigt som arbetskraften inte är tillräckligt rörlig.

Om man får tro författarna till rapporten, forskningschef Antti Kauhanen och vd Vesa Vihriälä, borde mekanismerna på arbetsmarknaden utvecklas. Ett steg i rätt riktning vore att göra det lättare att göra upp lokala avtal, tycker författarna, som också anser att arbete beskattas för hårt.

Diskussion om artikeln