Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Vårdkulturen varierar stort mellan olika enheter"

Från 2016
Uppdaterad 24.02.2016 19:14.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Hanna Nordenswan

Inom den slutna vården är tröskeln för maktmissbruk och vanvård klart lägre än inom den öppna vården. Miljön är helt enkelt sådan, säger överläkaren i psykiatri och vänsterpolitikern Jukka Kärkkäinen i Åbo.

Bestörtningen är stor bland många efter gårdagens uppgifter om vanvård vid Åbo stads psykiatriska enheter och nu kommer staden att utreda situationen grundligt.

Också myndigheterna kommer att granska anklagelserna.

Överläkare i psykiatri vid Institutet för hälsa och välfärd THL, Jukka Kärkkäinen, är överraskad.

- Det är beklämmande. Särskilt konstigt är det att vanvården kunnat pågå så länge, säger Kärkkäinen som också representerar Vänsterförbundet i Åbo stadsfullmäktige.

Allmänt taget är risken större för att maktmissbruket och vanvården eskalerar på slutna vårdenheter än den öppna vården, säger Kärkkäinen.

- Arbetet är tungt och patienterna lider ofta av svåra problem. Det är en svår miljö som där olika maktspel och en förvrängd vårdkultur lättare uppstår.

Kärkkäinen betonar att han inte på något vis endast avser vårdsituationer där tvångsåtgärder kan vara aktuella.

- När det nu rapporteras om stöld av mediciner eller misshandel, så är frågan om något helt annat. Det är frågan om kriminella handlingar.

Stora skillnader i bruket av tvång inom psykiatriska vården

Den slutna vården och vården överlag i Finland har länge gått i en riktning mot ett mindre bruk av tvångsåtgärder, såsom isolering eller användning av magnetbälten.

- Det finns stora skillnader mellan olika enheter inom den psykiatriska slutenvården. På vissa enheter har man lyckats dra ner på användningen tvångsåtgärder med över hälften, säger Kärkkäinen och nämner Halikko sjukhus som expempel.

Enligt Kärkkäinen kan skillnaderna inte förklaras med att patienterna skulle vara så olika vid skilda enheter. Snarare handlar det om skillnader i kulturen.

- Vårdkulturen kan variera mycket från en enhet till en annan. Kulturen skapas av vårdpersonalen och de enskilda personernas egenskaper och kompetens. Chefen bär alltid ett stort ansvar, eftersom hen är den som har mest inflytande på vårdkulturen.

Hur reagerade i egenskap av kommunal beslutsfattare när du tog del av vanvården i Åbo?

- Jag var överraskad och bestört. Jag hade inte hört något sådant och vi hade inte diskuterat något liknande inom fullmäktigegruppen (Vf).

Diskussion om artikeln