Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Boliden Karleby vill utvidga avfallsanläggning

Från 2016
Uppdaterad 21.02.2016 18:58.
Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.
Bildtext Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.
Bild: Boliden

Boliden Karleby behöver på sikt mera utrymme för att lagra farligt avfall norrom det egentliga fabriksområdet vid Yxpila storindustriområde. Ett av alternativen är att bygga ut den nuvarande lagringsplatsen vid stranden i havet.

Boliden Karleby har ett zinksmältverk i Karleby och på området deponeras järnhaltig jarosit och svavelkoncentrat från Boliden.

Freeport Cobalt Oy deponerar fällningsprodukter från sin produktion och dessutom lagras mindre mängder annat fast avfall.

Sammanlagt handlar det om cirka 500 000 ton material i våtvikt per år.

Lagringsplatsen räcker i tjugo år

Den nuvarande deponiplatsen beräknas räcka till i ytterligare tjugo år, den omfattar 60 hektar och togs i bruk 1969 och förbättrades kring sekelskiftet.

Det finns flera alternativ till utbyggnad, ett omfattar utbyggnad i vattnet med 40 hektar, två andra alternativ med utbyggnad på land med respektive 30 eller 50 hektar.

Ytterligare ett alternativ innebär att det nuvarande området får byggas på höjden till en nivå på 60 meter över havet, det nuvarande deponiområdet har tillstånd till 40 meters höjd. För tillfället är höjden över havet 5-27 meter på deponin.

Deponin gränsar till Natura 2000 område

Närmaste Natura 2000 område i förhållande till projektet finns i Rummelö-Harrbåda i öster och norr. Närheten till havet är en utmaning men också det nuvarande deponiområdet är delvist utbyggt på fyllnadsmark i havet.

Det planerade deponiområdet befinner sig i öster vid Harrbåda grundvattenområde men inga vattentäkter är knutna till området.

Undersökningar gjordes redan 2007

Boliden undersökte redan 2007 möjligheterna att bygga ut deponin i havet. Utvidgningen skulle sträcka sig ända till den så kallade bombön som består av de muddringsmassor som lagrades i samband med farledsmuddringen till hamnen.

Det krävs väldiga mängder jordmaterial, 3,6 miljoner kubikmeter för en utbyggnad i havsområdet och var marktäkten kunde genomföras kommer att undersökas i samband med miljökonsekvensbedömningen.

MKB-bedömningen till påseende

MKB-bedömningen finns till påseende från 24.2-13.4 2016 och skriftliga påpekanden kan göras till Södra Österbottens NTM-central till den 13.4 2016.

Boliden ordnar ett öppet tillfälle för allmänheten på Villa Elba i Karleby den 15.3 klockan 17.30.

Diskussion om artikeln