Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

De första maskorna i Vasanätverket

Från 2016
Uppdaterad 20.02.2016 11:37.
Yle Vasa.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

En lokal referensgrupp samt workshoppar är de första konkreta mål som uppnåtts i arbetet kring ett nytt kreativt nätverk i Vasanejden. “Initiativet har fått god respons”, berättar Johan Sundström på Yle som ansvarar för arbetet tillsammans med Johanna Stenback.

I vår utreder Yle vilka förutsättningar det finns för olika slag av samarbeten mellan den kreativa branschen och det övriga näringslivet i Österbotten. Samtidigt vill Yle hyra ut en del av sina kontorslokaler i Vasa.

“Digitaliseringen och ny informationsteknik har gjort arbetssätten som helhet smidigare och rörligare. Arbetet kräver inte fysiska utrymmen i samma mån som tidigare och en betydande del av arbetet görs också ut på fält”, konstaterar Yles produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö.

“Därför känns det bra att kunna främja ett större samarbete både genom att skapa förutsättningar för ett större kreativt nätverk och genom att hyra ut en del av våra lokaler. Vasanejden har en lång tradition av kreativt arbete och utgör därför en ypperlig terräng för detta.”

Positiv respons

Johan Sundström, chef för Medieproduktion på Svenska Yle ansvarar för utredningen tillsammans med Johanna Stenback på Jokowski.

“Vi har fått positiv respons på det här initiativet, och många intresserade vill vara med. Det står klart att det finns en beställning på ett samarbete”, konstaterar Sundström. “Ett av Yles mål är ju att skapa förutsättningar för ett nätverk, och jag tror att Yles neutralitet gör att tröskeln för att kontakta oss är låg.”

Utredningen, som kommer att stå klar i maj, startade i januari år. Fyra spår har redan kunnat identifieras.

“För det första finns det en efterfrågan på ett samarbete mellan de kreativa aktörerna och Yle i Vasaregionen, men också ett behov av att främja samarbetet mellan de kreativa aktörerna. Det tredje spåret är en uthyrning av av Yles lokaler i Vasa och det fjärde en stig in framtiden där vi sammanför kommande behov, trender och aktörer“, berättar Sundström.

Diskussioner med intresserade pågår som bäst. Utredningen har också gett en lokal referensgrupp, som består av representanter från såväl näringslivet, organisationer, skolor och personer från Yle, men också av de tre första som tog kontakt efter att informationen gick ut strax innan julen.

“Det är en bra blandning av erfarenhet, kreativitet och nytänk. Vi har som mål att träffas i slutet av februari och arbeta virtuellt efter det,” berättar Sundström.

Via workshoppar mot en större konkreti

Lite senare i vår, i mars och april, kommer två workshoppar att ordnas. Där är målet att utreda potentialen för ett framgångsrikt kreativt nätverk i Österbotten. Ett visst samarbete börjar redan nu ta form.

“Vi gör den ena workshoppen i samarbete med projektet “Det kreativa delaktiga Finland”, säger Sundström.

Bild från Hajbo Epic Night Battle i Vasa 15-16.1.2016.
Bild: Yle/Sandra Wikstrand
Johan Sundström och Johanna Stenback utreder förutsättningarna för ett kreativt centrum i Vasa.
Bildtext Johan Sundström och Johanna Stenback.
Bild: Yle

Intresserad av att delta i workshoppen? Välkommen med!
Workshop 1: 31.3 kl. 13.30 -16.00 för organisationer, universitet, högskolor och föreningar.
Workshop 2: 1.4 kl. 9:00 -11.30 för små- och medelstora företag från nejden.
Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 24.3

Vill du dela med dig av dina synpunkter på ett kreativt samarbete?
Fyll i detta frågeformulär för att enkelt bidra till utredningen.

Intresserad av att hyra Yles kontorslokaler i Vasa?
Kontakta yrjo.stolze@yle.fi

Nyfiken på mera?
Kontakta johan.sundstrom@yle.fi och johanna@jokowski.fi

Läs också: Yle vill skapa ett kreativt nätverk i Vasa med omnejd - är du med?

Diskussion om artikeln