Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Engelska magasinet i Hangö synades

Från 2016
Uppdaterad 22.02.2016 11:23.
Högsta förvaltningsdomstolen inspekterar Engelska magasinet i Hangö.
Bildtext Högsta förvaltningsdomstolen inspekterar Engelska magasinet i Hangö hamn.
Bild: Yle/Monica Slotte

Högsta förvaltningsdomstolen tog sig en noggrann titt på den omtvistade byggnaden i Västra hamnen. Riva eller bevara? Magasinet är ett svårt mål, säger förvaltningsråd.

Det är inte ofta som Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn. Det gör man bara om det finns stora möjligheter till olika tolkningar i en fråga.

Hangö stads politiker har redan utdömt Engelska magasinet på grund av dess dåliga skick. Inom hamnverksamheten har man ingen nytta av byggnaden som skulle bli alltför dyr att renovera.

Engelska magasinet i Hangö hamn är i riskigt skick.
Bildtext Magasinet i slitet skick invändigt.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Den är också en säkerhetsrisk. Här är så mycket tung trafik som ska ta sig fram längs med en smal udde. Det är logistiskt svårt och sikten är dålig, konstaterar Björn Peltonen, teknisk chef i Hangö hamn.

Här är det trångt för hamntrafiken.
Bildtext Det är trångt på kajen invid magasinet.
Bild: Yle/Monica Slotte

Om han får som hamnen vill rivs magasinet. Kajen mittemot borde förbättras för att tåla lastning med kran och platsen kan utnyttjas bättre och göras säkrare.

Olika meningar om magasinet

Det har kommit in besvär från miljöföreningen, Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen angående en eventuell rivning.

Hangöbon Johannes Runeberg ser gärna att den historiskt värdefulla byggnaden bevaras.

- Man måste ju väga för- och nackdelar mot varandra. Men jag har i 30 års tid talat för att hamnens utveckling och utvidgning ska ske i Lappvik. Nu är det dessutom möjligt då staden har köpt den hamnen.

Högsta förvaltningsdomstolen inspekterar Engelska magasinet i Hangö.
Bildtext Förvaltningsrådet hörde olika åsikter. Längst till höger Hangöbon Johannes Runeberg.
Bild: Yle/Monica Slotte

Runeberg tycker dessutom att det är beklagligt att vägen till Smörmagasinet i framtiden kanske inte kommer att vara öppen för allmänheten.

Förvaltningsdomstolen har föreslagit att magasinet ska bevaras. Men nu har ärendet alltså gått till ännu högre ort.

Representanter för Högsta förvaltningsdomstolen var själva på plats i Västra hamnen i fredags (19.2) för att inspektera Engelska magasinet.

Sällan på syn

Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi förklarar noga för alla närvarande hur en syn går till. Här har olika parter en chans att höras men det som sägs formuleras inte till ett juridiskt dokument.

Beslutet att förrätta syn kan grunda sig på att det skriftliga materialet ger intrycket att det finns stora möjligheter till olika tolkningar.

Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi inspekterar Engelska magasinet i Hangö.
Bildtext Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi säger att Engelska magasinet är ett kvistigt fall.
Bild: Yle/Monica Slotte

- En syn är inte en muntlig handläggning, men under den kan parterna påpeka för domstolens ledamöter sådant som de anser vara viktigt. Jag hoppas att den här frågan avgörs nu, säger Kari Kuusiniemi.

Trångt för hamnen

Rundvandringen startar utanför Engelska magasinet, där hamndirektör, vd, Anders Ahlvik berättar om hamnens ökande behov av utrymme.

- Att bygga en meter kaj kostar 40 000 euro. Om vi ska ge oss ut på 20 meter djupt vatten är vi uppe i miljonklassen. Vi måste kunna bygga ut för att ha kapacitet att möta kundernas behov, säger Ahlvik.

Hamndirektör Anders Ahlvik och tekniska chefen Björn Peltonen oroar sig för logistiken.
Bildtext Hamndirektör Anders Ahlvik med tekniska chefen Björn Peltonen.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det är många som slåss om en liten bit mark och en gammal byggnad. Och båda lägren har goda motiveringar.

Ahlvik skriver inte under förslaget om att flytta en del av hamnens verksamhet till Lappvik.

- Kanske för andra aktiviteter men i dagens läge har vi ingen möjlighet att flytta transporten dit.

Byggnaden som ett landskapselement

Engelska magasinet byggdes på 1920-talet. Exteriören är imponerande men byggnaden står i dag tom. I kontorsdelen flagar rappningen, allsköns bråte hopar sig i hörnen och taket har gett efter för regnet.

interiör från engelska magasinet
Bildtext Engelska magasinet
Bild: Yle/Monica Slotte

Magasinets bottenvåning fungerar mest som ett skrotupplag för gamla maskiner.

Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi har avslutat sin inspektion och kliver ut på kajen.

- Det här är ett mycket svårt mål. Inte bara för att det finns olika åsikter, markanvändnings- och byggnadslagen är också ganska svårtolkad.

Utsikt från Engelska magasinet i Hangö hamn.
Bildtext Utsikt från Engelska magasinet
Bild: Yle/Monica Slotte

I ett stadsplaneärende måste man väga samman olika målsättningar och åsikter. Här handlar det om att skydda en värdefull byggnad, tillmötesgå näringslivets behov samt beakta trafiklösningar.

- Nu ska vi diskutera saken med mina kolleger och fatta ett beslut så fort som möjligt. Vi hoppas kunna ge ett svar i slutet av april, säger Kari Kuusiniemi.

Diskussion om artikeln