Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

LNG viktig länk också i Kvarken

Från 2016
Bildtext Illustration av Manga LNG-terminalen som Wärtsilä ska leverera till Torneå.
Bild: Wärtsilä

LNG, eller naturgas i vätskeform, är en energiform som håller på att bli allt viktigare. Finlands första LNG-terminal är under byggnad i Torneå och flera mindre projekt är på gång. Ett av dem är en del av projektet Midway Alignment, populärt kallat Kvarkenprojektet.

Kim Kekäle.
Bildtext Kim Kekäle
Bild: Yle/Filip Stén

LNG fungerar bra som drivmedel i till exempel fartygsmotorer eller mindre kraftverk. Gasens fördelar är först och främst att bränslet är renare än tjockolja (heavy fuel oil) som används i fartyg.

- Det ger lägre utsläpp av svaveloxider, kväveoxider och lägre koldioxidutsläpp, säger Kim Kekäle vid Aalto-universitet som i sitt slutarbete granskar möjligheterna för LNG-teknologier i Kvarkenregionen.

De skärpta miljökrav som gäller fartygstrafiken (det så kallade svaveldirektivet) har gjort det vanliga fartygsbränslet dyrare. Där finns nischen för LNG.

- Gasens pris har hållits stabilt jämfört med oljans, säger Kekäle.

Fryses till minus 162 grader

Utmaningarna med LNG gäller främst transporter och infrastruktur. Gasen kyls ner till minus 162 grader. Då gasen är i flytande form är dess volym endast en sexhundradedel av vad den är i gasform.

- Det här gör att gasen är lite svårare att transportera på land, säger Kekäle.

Till sjöss kan man dock få tillräckligt stora volymer också med så tjock isolering som tankarna kräver.

LNG på g också i Finland

LNG är starkt på kommande också i Finland, men än så länge i liten skala. I Torneå byggs som bäst en LNG-terminal som ska serva fartygstrafiken men också lokal industri. Som en spin-off på den terminalen byggs en mindre i Brahestad invid SSAB:s anläggningar.

En LNG-terminal är också en viktig del i Midway Alignment-projektet, populärt kallat Kvarkenprojektet. Terminalen i Vasa skulle bli en mindre terminal än den i Torneå och i huvudsak serva den nya planerade färjan mellan Vasa och Umeå.

- Det är klart att också lokal industri har nytta av terminalen, till exempel Wärtsilä kunde vara en användare, säger Kim Kekäle.

För närvarande finns det beslut på att bygga en mindre LNG-terminal i Björneborg och i Fredrikshamn är planerna också långt hunna.

Kim Kekäle skriver sitt slutarbete för Oy Merinova Ab.

Diskussion om artikeln