Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Papperslösa nekas härbärge i kylan - Helsingfors får kritik

Från 2016
Uppdaterad 22.02.2016 19:37.
Svartvit bild på bord och stolar på Hirundo dagcenter.
Bildtext På dagcentret Hirundo kan papperslösa tillbringa tid under dagen, men till natten har de ingenstans att ta vägen.
Bild: Yle / Malin Ekholm

I ett ställningstagande kräver flera finländska organisationer att alla måste ha tillgång till härbärge i Helsingfors. För tillfället finns det ingen nödinkvartering för papperslösa.

Under de smällkalla dagarna i början av året fick alla inte tillgång till ett varmt utrymme för natten. Åtminstone 14 personer blev utan logi under de allra kallaste vinternätterna i Helsingfors.

Enligt Finlands grundlag ska varje person ha rätt till omsorg, även de som inte klarar av att skaffa tryggheten själva.

Enligt det ställningstagande som bland annat Helsingfors Diakonissanstalt, Amnesty Internationals Finlandsavdelning och Förbundet För Mänskliga Rättigheter gjort har den här paragrafen i grundlagen inte förverkligats i Helsingfors.

Det härbärge som Helsingfors stad upprätthåller välkomnar endast helsingforsare. Det betyder att många av de EU-migranter som är papperslösa lämnas åt sitt öde på gatorna.

Föreningen Vailla Vakinaista Asuntoa erbjuder ett nattcafé med 15 platser i Berghäll. Där är det först till kvarn som får en varm och trygg plats för natten.

"Helsingfors måste ta sitt ansvar"

På Diakonissanstaltens dagcenter Hirundo vet man berätta att många av de romer som besöker dem dagligen är utan härbärge under nätterna.

Nora Lindström, projektchef på Hirundo, säger att det är viktigt med det här ställningstagandet främst för att lyfta fram hur lagstiftningen ser ut och att göra klart var de står i frågan.

- Det har varit en del diskussion sedan början av januari, men det är viktigt att lyfta fram hur vi ser att den här lagen rör alla, och att det kan vara början till en riktigt diskussion om vad man praktiskt kan göra åt saken. Här är det viktigt att staten och Helsingfors stad tar sitt ansvar, säger Lindström.

Nora Lindström, projektchef för dagcentret Hirundo i Helsingfors.
Bildtext Nora Lindström är projektchef på Hirundo.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Eftersom nödinkvartering för papperslösa inte finns i Helsingfors har det blivit stadsbornas ansvar att ge härbärge för de behövande.

- Det är ingen långsiktig lösning, säger Lindström och poängterar att man ännu inte suttit ner en enda gång med Helsingfors stad för att försöka lösa situationen.

Det finns inte ett enda ställe som en oregistrerad EU-medborgare som är hemlös som kan söka sig till.

Nora Lindström säger att Helsingfors står ganska ensamt i härbärgesfrågan, de flesta andra nordiska storstäder har någon form av nödinkvartering för papperslösa. Inte Helsingfors.

- Det finns inte ett enda ställe som en oregistrerad EU-medborgare som är hemlös som kan söka sig till. Det är främst ett problem när det är riktigt kallt, då kan människor dö när de sover ute på gatan.

Grundlagen §19 - Rätt till social trygghet

Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.
Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.
Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.
Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende.

Diskussion om artikeln