Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nytt dagis på Prästgårdsbacken ska byggas i trä

Från 2016
Ritningar på det nya daghemmet på Prästgårdsbackens daghem.
Bildtext Arkitektbyrån Avario har ritat det nya daghemmet. Färgerna är preliminära.
Bild: Arkitektbyrå Avario / Markku Ranne

Det nya daghemmet i Borgå ska byggas i en våning och rymma fyra grupper. Byggnaden blir lite större än vad daghemmet som tidigare stod på platsen var.

Företaget Suomen hoivatilat ansöker om bygglov för ett daghem på Gamla Kungsvägen 12. Byggnads- och miljönämnden i Borgå tar ställning till lovet på sitt möte på tisdagen.

Huset blir L-format och våningsytan 670 kvadratmeter. Gården får tolv bilplatser. Också ett gårdsförråd på nio kvadratmeter ska byggas.

Ritningar på det nya daghemmet på Prästgårdsbackens daghem.
Bild: Arkitektbyrå Avario / Markku Ranne

I ansökan har man också anhållit om lov att borra jordvärmebrunnar, men tomten står på grundvattenområde. Därför kommer byggnads- och miljönämnden antagligen inte att bevilja lov till det.

Grannarna har inte lämnat in anmärkningar om planerna.

Diskussion om artikeln