Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm anvisar plats för simhall

Från 2016
Uppdaterad 09.09.2016 09:02.
Simmare i vattnet i simhallen.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Korsholms kommun ska anvisa en plats för simhall till samma tomt i Smedsby där idrottshallen ska byggas. Byggrätten på tomten räcker i dagsläget inte till både för en idrottshall och en simhall.

Det kommer att bli annorlunda när före detta riksvägen blir gata och kommunen övertar markområdena vid vägen.

- Då kan man bygga närmare vägen. Att höja byggrätten är helt i linje med den övriga planeringen och ambitionerna att vi ska bygga tätare, säger utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala i Korsholm.

Inga simhallsplaner just nu

Just nu har kommunen inte pengar i budgeten för att bygga en simhall. Den finns heller inte med i investeringsplanen för de närmaste fem åren.

I och med att kommunen anvisar en plats på tomten för en framtida simhall bör man ta hänsyn till det i den framtida planeringen på tomten.

- Idrottshallen kommer i den ena änden av tomten och anvisningarna för simhallen i den andra. Dit kan man till exempel inte planera en parkeringsplats eller annat, säger Alaviitala.

Utepool inte optimalt

Anvisningen är också ett svar på en motion av Samuel Broman med flera om att anlägga en pool i Smedsby.

För några år sedan inlämnades också en motion om att bygga en simhall i Korsholm.

En utepool ansågs däremot inte vara optimalt med tanke på att skolorna ska kunna använda den i undervisningen.

Det är inte möjligt under vintermånaderna och underlättar därför inte bristen på utrymmen för gymnastik i skolorna.

Korsholms kommunstyrelse behandlade motionen på tisdagen.

Diskussion om artikeln