Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad planerar nytt äldreboende

Från 2016
De Gamlas Hem i Kristinestad.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kristinestad ska utreda möjligheterna att bygga serviceboende i egen regi. Kristinestads bostäders representant Tom Heinonen presenterade skisser för stadsstyrelsen på senaste möte i måndags.

En arbetsgrupp ska fundera på placeringen och hurudan service som behövs samt hur många platser som ska ingå i boendet.

- Alternativen som ska utredas är om det är mest lämpligt att bygga i anslutning till hälsocampus eller Kristinahemmet, eller på någon annan plats, säger stadsdirektör Riitta El Nemr.

En arbetsgrupp ska nu utreda frågorna. Arbetsgruppen består av representanter från vård- och omsorgscentralen, tekniska centralen och Kristinestads Bostäder

Bernhard Utter (SFP) gjorde ett intitiativ förra året om att inrätta ett serviceboende i stadens regi. Mikael Perjus (Saml) har även inlämnat en motion i samma ärende.

Två boenden på arrende

På sitt möte i måndags beslöt stadsstyrelsen också godkänna arrendeavtal för två tomter vid Kristinagatan.

Byggmnadsfirman Lehto Oy får arrandera en tomt i syfte att bygga effektiverat serviceboende för Esperi Care Oy.

Kaarinan yristyspalvelut får arrandera för ett serviceboende enligt konceptet PriimaHoiva 30.

Diskussion om artikeln