Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

#mittkärleksliv: Småbarnsåren gör oss olyckliga

Från 2016
Uppdaterad 03.03.2016 16:41.
familj på promenad
Bildtext Småbarnsåren är tunga för parrelationen.
Bild: Nadine Mabinda

Efter 30-årsåldern grälar vi mera och är mindre lyckliga i våra relationer. Det visar svaren i Svenska Yles enkät #mittkärleksliv.

I åldersgruppen under 25 upplever 92 procent av de som svarade att relationen är bra eller mycket bra. Men mellan 31 och 40 sjunker den siffran till 82 procent och mellan 41 och 50 är det bara 75 procent som tycker att relationen är bra eller mycket bra.

En graf över svar på frågan "hur upplever du relationen till din partner?
Bildtext Lyckan sjunker mellan 30 och 50, men stiger sedan igen.
Bild: Yle

Samtidigt stiger antalet missnöjda – bland 41-50-åringarna upplever så många som 12 procent att relationen är ganska eller mycket dålig, då motsvarande siffra hos under 25-åringar är 2 procent.

Enligt forskningsprofessor Osmo Kontula vid Befolkningsförbundet handlar det helt enkelt om småbarnsåren. De flesta får sitt första barn runt 30 och det sätter spår i relationen.

- Åren då man har småbarn är de mest krävande för parrelationen, det vet vi från tidigare forskning. Och de åren faller precis på den åldersgruppen, mellan 30 och 50, säger Kontula. Barn kräver tid med sina hobbyer, skola och så vidare, och är bort från tiden på tumanhand.

En graf över svar på frågan "hur upplever du relationen till din partner?
Bildtext Ingen större skillnad mellan de olika civilstånden.
Bild: Yle

Kan man säga att barn gör oss olyckliga?

- Internationell forskning har visat att lyckan i parförhållandet sjunker strax innan och omedelbart efter att det första barnet föds. Effekten är inte långvarig, utan lyckan stiger till tidigare nivå redan två år efter födseln. Men får man flera barn förlängs tiden så klart, säger Kontula.

Det första barnet är det som påverkar mest, säger Kontula. De påföljande barnen är så klart inte utan utmaning, men då vet man i alla fall lite vad som väntar.

Tiden på tumanhand lyckomätare för kvinnor

När man bara är två har man mera tid för varandra, men när barnen kommer med i bilden blir den tiden knapp, säger Kontula. I enkäten #mittkärleksliv är det just 31-40-åringarna som upplever att de har alldeles för lite tid på tumanhand.

En graf över svar på frågan "upplever du att ni har tillräckligt med tid på tuman hand?"
Bildtext Efter 60 finns tiden igen för varandra, bland dem som svarat på enkäten.
Bild: Yle

Den gemensamma tiden är kärnan i ett lyckligt förhållande. I #mittkärleksliv tycker fler män än kvinnor att de får tillräckligt med tid på tumanhand – men det är också fler män än kvinnor som tycker att de har alldeles för lite tid tillsammans.

Hur mycket tid man har tillsammans, hur mycket man delar och gör tillsammans blir mått på hur lyckat förhållandet är.

― Osmo Kontula

I Osmo Kontulas forskning har det visat sig att tiden på tumanhand är viktigare för kvinnor än för män.

- Det handlar om kvinnors förväntningar på vad en parrelation innebär. Hur mycket tid man har tillsammans, hur mycket man delar och gör tillsammans blir mått på hur lyckat förhållandet är.

Gräla konstruktivt

Bland alla de som svarade i #mittkärleksliv uppgav 64 procent att de i vardagen grälar mera sällan än ett par gånger i veckan. Mest grälas det i åldersgruppen 31-40, där 35 procent uppger att gräl och konflikter förekommer dagligen eller några gånger i veckan.

En graf över svar på frågan "hur ofta har ni konflikter eller gräl i vardagen?"
Bildtext Det grälas mest mitt i livet.
Bild: Yle

Också här är det småbarnsåren som spökar, det som par i 30-årsåldern grälar mest om är nämligen hushållssysslor och barnuppfostran, enligt Osmo Kontula.

- Gräl i sig är inte ett problem, det renar luften och skapar kommunikation. Men man måste kunna gräla så att man kan bygga något bättre ur det. Det ska vara konstruktivt, inte handla om att anklaga varandra, säger Kontula.

En graf över svar på frågan "hur ofta har ni konflikter eller gräl i vardagen?"
Bildtext Gifta par och samboende par grälar mera än andra.
Bild: Yle

Hur bra är finländarna på att gräla?

- Enligt de undersökningar jag har gjort så är fyra femtedelar av finländarna ganska eller mycket lyckliga i sina relationer, så ganska bra verkar vi vara på att gräla. Men det finns alltid saker att bli bättre på.

Enkäten #mittkärleksliv samlade under 11 dagar in 3111 svar, varav 3025 godkändes. De som inte godkändes var dubletter eller ofullständigt ifyllda. Resultaten i enkäten publiceras i sin helhet på onsdag 24.2.

Berätta gärna om dina egna erfarenheter i kommentarsfältet, vad är det med småbarnsåren som gör det så tungt?

#mittkärleksliv

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln