Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Patientombudsman: ta kontakt om du blir dåligt bemött inom vården

Från 2016
Rullstol och sjukhussäng.
Bild: Yle/Marie Söderman

Det är viktigt att ta kontakt med den vårdande enheten om man upplever att man har blivit dåligt bemött eller om man misstänker att man har råkat ut för ett vårdfel. Det säger Susanna Friman, patientombudsman vid Åbolands sjukhus.

Friman jobbar som patientombudsman främst för svenskspråkiga patienter inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Hon inledde sitt arbete som ombudsman i slutet av förra året.

Förra veckan framkom det misstankar om vanvård och misshandel vid psykiatriska enheten inom geriatri vid Åbo stadssjukhus. Patientombudsmannen är en instans som kan hjälpa om man upplever att man inte har fått den vård man har rätt till eller om man har blivit dåligt bemött. Åbo stadssjukhus har egen patientombudsman.

Patientombudsmannen är ingen domare utan ger råd

Också anhöriga kan höra av sig till patientombudsmannen, påminner Friman.

Patientombudsman Susanna Friman
Bildtext Susanna Friman
Bild: Yle/ Nora Engström

- Om patienten eller patientens anhöriga upplever att det har skett en avvikelse inom vården, exempelvis att man inte har fått vård inom utsatt tid, så kan man ta kontakt med mig och fråga om råd, berättar Friman.

Patientombudsmannens uppgift är inte att agera som domare och ta ställning till fallet utan att ge råd om hur man ska gå till väga. I dagsläget är rekommendationen att man sköter så mycket som möjligt med att direkt kontakta den enhet som man är missnöjd med.

- Om patienten konstaterar att man har blivit dåligt bemött eller liknande, så då kan man gå till ansvarspersonerna i enheten och berätta vad som har hänt, berättar Friman.

Operationsverktyg på Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Matti Palmu

Det finns flera instanser som man kan vända sig till

Man kan också göra en skriftlig anmärkning.

- Det betyder att man fyller en blankett där man berättar om händelseförloppet och hur man upplever att saker har gått till. Den skickar man sedan till enhetens ansvarspersoner, som oftast är det enhetens överläkare, fortsätter Friman.

Om fallet upplevs som grövre så kan man också skicka ett klagomål till den övervakande myndigheten, som är Regionförvaltningsverket. I fall där man misstänker vårdfel så kontaktar man patientförsäkringscentralen.

Det finns alltså många vägar att gå och det är patientombudsmannen som kan hjälpa till med att hitta rätt sätt att föra saken vidare.

"Ta kontakt om du är fundersam"

Det är inte patientombudsmannen som ska se till att frågan utreds. Om man ändå upplever att det tar en för lång tid att få ett svar eller om man är missnöjd över beslutet så kan man ta kontakt med patientombudsmannen på nytt.

Åbolands sjukhus i Åbo
Bild: Yle/Nora Engström

Enligt Friman är det svårt att säga vad som är ett typiskt fall som patientombudsmannen får hjälpa till med.

- Det är väldigt varierande. Det är närmast frågan om fall där man frågar sig om allt har gått rätt till. Och även om det har hänt oväntade negativa saker så behöver det inte betyda att något fel har begåtts. Men om man funderar på saken så kan man ta kontakt med patientombudsmannen och så kan vi tillsammans diskutera om det är en sak som borde föras vidare, fortsätter Friman.

Enligt Friman är folk allt mer uppmärksamma i dag och anmäler om de är missnöjda med vården. Många kollar också upp på nätet hur de ska gå till väga. Det här gäller speciellt yngre patienter.

Vilka råd har du åt någon som anser att den har blivit dåligt bemött eller har fått felaktig vård?

- Håll tröskeln låg, det rekommenderar jag. Man kan alltid ringa och fråga. Då kan vi tillsammans se vad som är den rätta vägen att gå. Det är bättre att ta kontakt än att fundera på saken hemma, konstaterar Friman.

Kontaktuppgifter till sjukvårdsdistriktets patientombudsmän, som också behandlar de svenskspråkiga åbolänningarnas ärenden, hittar du här. Kontaktuppgifter till Åbo stads patientombudsman hittar du här.

Diskussion om artikeln