Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljölov kräver rensning av granatsplitter från träsk - omöjligt säger Nylands brigad

Från 2016
Vattenyta.
Bildtext Det ska inte längre få finnas splitter i vattnet.
Bild: Yle/Petra Thilman

Nylands brigads missnöje med miljölovet i Syndalen är en långkörare. År 2001 uppmanades de söka miljölov för skjut- och övningsområdet Syndalen i Hangö. Det var första gången ett miljölov krävdes för området som varit verksamt sedan 1931.

Sedan år 2002 har lovet sedan behandlats i olika instanser där det har tagit en sväng via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, miljöförvaltningen och regionförvaltningsverket i södra Finland.

"Omöjligt att förverkliga"

I september kom det slutgiltiga beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen. Det innebar en del besvikelse för Tom "Nisse" Nilsson, sektorchef för underhållstjänster vid Nyland Brigad.

De flesta punkterna går att förverkliga eller har redan förverkligats utan problem, men när det gäller röjningen av Tvärminneträsk så är kraven så gott som omöjliga, förklarar han.

Tom Nilsson visar Syndalen på kartan.
Bildtext Tom Nilsson visar Tvärminneträsk på kartan.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

I beslutet står det att träsket ska rengöras på kulor och annat avfall från skjutningarna.

- Vi håller på och reder ut kanterna som bäst, där det är torrt, men att rena där det finns vatten går inte, konstaterar Nilsson.

- Det kan hända att det finns någonting man kan doppa i vattnet för att hitta granatsplitter, men det vet jag inget om, fortsätter han.

Vi pratar om flera miljoner euro, det är pengar som inte finns.

Att skjuta så att splittret inte hamnar i vattnet är enligt Nilsson inte heller ett alternativ.

- Det är det enda målområdet vi har för granatkastarna, förklarar han.

Att rena Tvärminneträsk skulle också vara väldigt dyrt enligt Nilsson.

- Vi pratar om flera miljoner euro. Det är pengar som inte finns, säger han.

Metallerna läcker ut i grundvattnet

Om träsket inte renas på splitter och skrot så kommer grundvattnet att förorenas, menar Pertti Sundqvist, tidigare ordförande för Miljöföreningen i Hangö och teknisk rådgivare för Finlands naturskyddsförbund.

- Tvärminneträsk är inget vanligt träsk i den mån att det inte finns något dike eller annat som för bort vattnet från sjön, det som kommer in faller ner till bottnen och rinner ut i hela Tvärminnes grundvatten, förklarar han.

När metallerna går i grundvattnet har det direkta konsekvenser för naturen och de som bor i området.

- Vissa invånare kan inte längre använda sina brunnar och rinner det ut i havet så drabbar det olika djur, bland annat fiskarna, säger Sundqvist.

Jag vet att det är för dyrt.

Han håller ändå med Nilsson om att det skulle vara väldigt dyrt att rensa träsket.

- Jag vet inte vilka summor det rör sig om, men jag vet att det är för dyrt, säger han.

Sundqvist säger att han inte känner till metoder att rena att träsk men att han kan tänka sig att man kunde tömma hela träsket.

- Det skulle kanske räcka med en gång om de efter det undvek att skjuta mot Tvärminneträsk, eller om de lade ett tyg på bottnen, funderar Sundqvist.

Han vill också poängtera att det är emot lagen att förorena grundvatten.

- Både i gamla vattenlagen och nuförtiden i miljöskyddslagen står det ett direkt förbud mot förorening av grundvattnet, säger han.

Diskussion om artikeln