Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart ska det rivas och byggas nytt på Jussarö i Ekenäs skärgård

Från 2016
Uppdaterad 24.02.2016 20:17.
Jussarö Sjöbevakningsstation
Bildtext Vid sjöbevakningsstationen ska det finnas funktioner som stöder turismen.
Bild: Hans-Erik Nyman

Hamnen på Jussarö i Ekenäs skärgård kan i framtiden byggas ut med nästan 1 000 kvadratmeter. Däremot kan de förfallna bostäderna från öns tid som gruvsamhälle rivas och inte ersättas med nybyggen.

Raseborgs stad gör som bäst upp en ny plan för den östra halvan av Jussarö eftersom försvaret inte längre använder det som övningsområde.

På sikt är tanken att så gott som hela Jussarö ska höra till Ekenäs skärgårds nationalpark. Målet med den nya planen är därför att bevara öns natur- och kulturmiljö men samtidigt göra det möjligt att använda ön för rekreation och turism.

Förutsättning för turismen

På mellersta delen av östra Jussarö ska det skapas förutsättningar för rekreation. På landstigningsområdet i norr och vid sjöbevakningsstationen i söder ritas det in funktioner som tjänar turismen.

Ett förslag till första versionen av plan, planutkastet, har godkänts av planläggningsnämnden och går nu vidare till stadsstyrelsen.

Jussarö fyrudde.
Bildtext Flygbild över Jussarö.
Bild: Hans-Erik Nyman

Byggnaderna och byggandet på området finns i fyra grupper.

1. Hamnområdet finns på norra sidan av ön. Där föreslås 900 kvadratmeter ny byggrätt för turistanläggningar. På hamnområdet finns för närvarande en liten kafébyggnad och ett förråd (sammanlagt 100 kvadratmeter).

Den kulturhistoriskt värdefulla gamla lotsstugan Kullakojan finns utanför planområdet i nationalparken och den är skyddad.

2. Det gamla bostadsområdet får ingen ny byggrätt och de gamla byggnaderna kan rivas eftersom de inte är värda att skydda. Området klassas som frilufts- och rekreationsområde.

3. På produktionsområdet finns en kontorsbyggnad, en maskinhall samt från gruvans tid ett anrikningsverk, en silo, ett hisstorn och ett krossverk samt en kraftverksstation. Produktionsområdet får heller ingen ny byggrätt men helheten som bildas av kontorshallen, silon och maskinhallen måste skyddas.

Män går in i hissen vid jussarö gruva, 1965
Bildtext Förr fanns det gruvverksamhet på Jussarö. Bilden är från 1965.
Bild: Yle videostill

4. Sjöbevakningsstationens område har i dag en sjöbevakningsstation på drygt 600 kvadratmeter och en bostad på 250 kvadratmeter samt ekonomibyggnader. I planutkastet är området produktions- och lagerområde med en miljö som ställer särskilda krav.

På sjöbevakningsstationens område har det ritats in 1 000 kvadratmeter byggrätt. Av de gamla byggnaderna måste övervakningstornet och gamla lotsstationens stenkällare skyddas. I övrigt har byggnaderna inga skyddsbeteckningar men det heter att nyanvändningen av byggnader bör främjas.

Bildtext Övervakningstornet på Jussarö ska skyddas.
Bild: Jan-Peter Kivelä

Största delen av strandområdena på östra Jussarö är värdefulla för naturskyddet och de har i utkastet till plan märkts ut som naturskyddsområden.

Fiskare, lotsar, gruvarbetare, försvaret

Jussarös historia anknyter till fiske, lotsverksamhet, gruvverksamhet samt gränsbevakning.

En kort men intensiv period av gruvdrift upphörde i slutet av 1960-talet. Efter det användes östra delen av Jussarö som försvarets övningsområde. Hela ön var ett militärskyddsområde fram till 2000. År 2002 övergick östra delen av ön från Försvarsmakten till Forststyrelsen.

Om stadsstyrelsen godkänner planutkastet, läggs det ut till påseende och staden begär utlåtanden av berörda parter. Ett invånarmöte står också på programmet. Sedan kan planeringen fortsätta till nästa skede.

Artikeln uppdaterades efter att planläggningsnämnden godkänt planeutkastet 24.2. Det är stadsstyrelsen och inte fullmäktige, som det tidigare stod, som godkänner delgeneralplanens utkast.

Diskussion om artikeln