Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HVC i Malax behöver tillbyggnad

Från 2016
Munhygienist på sin mottagning
Bild: Mikael Crawford/Yle

Hälsovårdscentralen i Malax föreslås få tilläggsanslag på 700 000 euro. Det behövs en tillbyggnad för fysikalen, hjälpmedelsutlåningen och administrationen som i dagsläget är utlokaliserade.

Renoveringen av hälsovårdscentralen har beviljats 7,6 miljoner euro. Förslaget inför tekniska nämndens möte på onsdag kväll är att man planerar en tillbyggnad på cirka 450 kvadratmeter och beviljar ett tillägg på 700 000 euro.

Med det skulle totalkostnaderna för hälsovårdscentralen uppgå till 8,3 miljoner euro.

Tillbyggnaden i sig beräknas kosta cirka 1,1 miljoner men tillägget som behövs är alltså bara 700 000.

Det här eftersom man ser ut att landa på 7,2 miljoner när allt annat är klart, alltså 400 000 euro mindre än budgeterade 7,6 miljoner.

Ingen överraskning

En tillbyggnad har funnits med i planerna länge. Det säger kommundirektör Mats Brandt.

- Det är en mindre grej som har lämnats till slutrakan och som har funnits i medvetandet hela tiden. Under renoveringen har vi utlokaliserat många verksamheter och nu ska det mesta samlas tillbaka till HVC, säger Brandt.

Tillbyggnaden har dock inte varit inräknad i de budgeterade 7,6 miljonerna.

- 7,6 miljoner beräknades för renoveringen som vi nu håller på med, säger kommuningenjör Lars Lundegård.

Om det blir en tillbyggnad byggs den under 2018.

Stora investeringar på gång

Renoveringen och utvidgningen av hälsovårdscentralen bekostas av Malax och Korsnäs kommuner.

Malax satsar överlag stort på investeringar de kommande åren. Av investeringarna är renoveringen och utvidgningen av hälsovårdscentralen den största.

Andra investeringar är Yttermalax skola, handikappboendet Lyran och Mogårdens Åldringshem.

Ritningarna för just Yttermalax skola och Lyran tas också upp på tekniska nämndens möte på onsdag.

Diskussion om artikeln