Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommuntorget: Sannf driver på regionala språkförsök

Från 2016
Uppdaterad 24.02.2016 14:29.
Lärare som skriver på tavlan
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Sannfinländarna sätter in en ny växel i kampen mot den obligatoriska skolsvenskan, skriver Kommuntorget.

Partiets fullmäktigeledamöter i minst 16 kommuner och städer har talat ihop sig och lagt fram likalydande förslag om regionala språkförsök för att göra svenskan valbar. Man vill göra försöken i samarbete med grannkommuner för att få en bredare bas.

Målet är att byta ut den obligatoriska svenskan mot undervisning i tyska, franska, spanska eller kinesiska, med motiveringen att ”kunna svenska inte är nödvändigt i dagens moderna samhälle för allmänbildningens skull eller för möjligheten till framgång i livet”.

Utgår från kläm

Förslagen utgår från riksdagens kläm från våren 2015 om regionala språkförsök med frivillig skolsvenska. Målet är en mångsidigare språkundervisning.

- Det handlar om att skicka ett budskap från den kommunala nivån om att det finns ett brett intresse för språkförsöken, säger professor Ilmari Rostila, sannfinländsk fullmäktigeledamot i Tammerfors och en av initiativtagarna.

Till de berörda städerna och kommunerna hör Åbo, Kyrkslätt, Uleåborg, Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Salo, Tavastehus, Riihimäki och Hyvinge.

Folktinget varnar för risken att man via språkexperimenten kringgår grundlagen.

- Om regeringen kommer fram till att språkförsöket kan bli verklighet, måste den tydligt definiera och namnge vilka kommuner som får delta i experimentet. Man experimenterar med barns och ungas möjligheter att få undervisning och klara sig på båda språken, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist (SFP).

Diskussion om artikeln