Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart måste synskadade Karl-Oskar och Annikki stanna hemma

Från 2016
Både Karl-Oskar och Annikki Skogster är synskadade och behöver färdtjänsten. Labradoren Alphonse är Annikkis ledarhund.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Färre resor för äldre personer med funktionsnedsättning kan bli verklighet, om regeringens sparplaner blir verklighet. Meningen är att bland annat begränsa rätten till resor med färdtjänst.

Enligt regeringens förslag skulle handikapplagen begränsas att gälla bara personer upp till 75 års ålder. Handikapplagen ger subjektiv rätt till 18 resor per månad med färdtjänst, alltså nio resor tur och retur. Också rätten till ett visst antal timmar personlig assistans finns inskriven i lagen.

Regeringen räknar med en besparing på 60 miljoner euro, varav största delen kommer just från färre transporter.

Synskadade Karl-Oskar Skogster i Nordsjö i östra Helsingfors är chockad över planerna på sämre service.

- Livskvaliteten påverkas när möjligheten att ta sig ut i samhället och delta i intressanta aktiviteter minskar.

Karl-Oskar Skogster är orolig för att mista rätten till färdtjänst.
Bildtext Karl-Oskar Skosgster vill gärna vara aktiv utanför hemmet.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Om äldre personer i framtiden inte mera omfattas av lagen blir det hemkommunen som avgör hur många resor en person är i behov av. Det betyder att resorna blir färre och att hemkommunens ekonomi kan avgöra hur ofta man har möjlighet att åka hemifrån.

Regeringen vill att förändringen ska gälla synskadade äldre från och med 2018 och utvidgas att gälla också andra grupper med funktionsnedsättning 2019.

För Karl-Oskar Skogster är det viktigt att kunna röra sig också utanför hemmet. Han har både studerat och jobbat och som pensionär har han varit aktiv inom synskadeföreningen, deltagit i motionsverksamhet, hälsat på släktingar och gått på konserter och teater.

- Ifjol använde jag nog alla mina 18 resor nästan varje månad.

Skogster använder sig också av kollektivtrafik ibland. Metron går nära hemmet i Nordsjö och inne i stan kan han åka spårvagn och buss. Det känns ändå inte alls lika tryggt som att åka med färdtjänsten, eftersom det kan vara utmanande att komma till hållplatsen, att få tag på rätt buss och att hålla balansen inne i ett fordon som rör sig när man inte ser någonting.

Varför skulle äldre behöva mindre hjälp?

Skogster är förvånad över att regeringen tycker att man som äldre ska få mindre hjälp att röra sig än förr.

- Man blir ju inte mindre handikappad när man blir äldre, tvärtom blir det svårare att leva som funktionshindrad ju äldre man blir.

Också Karl-Oskar Skogsters fru Annikki är synskadad och hon har hjälp av ledarhunden Alphonse. Också hon kommer att ha fyllt 75 när och om regeringens sparplaner leder till att de mister möjligheten till personlig assistans och rätten att själva avgöra när de använder färdtjänsten.

Karl-Oskar Skogster ser bekymrad ut när han tänker på framtiden.

- Jag hoppas vi kan bo kvar här hemma. Vi har barnbarn som vi brukar få hjälp av. Såvida de kan komma och hjälpa oss så kan vi till exempel klara av att gå till butiken. Besvärligare blir det, och mera isolerade blir vi förstås.

Helt utan service ska synskadade och andra med funktionsnedsättning inte bli, men de får service enligt samma kriterier som andra äldre. Enligt social- och hälsovårdsministeriet är meningen uttryckligen att öka jämlikheten genom att personer med funktionsnedsättning ska har likadana möjligheter som andra personer.

FSS: Äldre blir fångar i eget hem

Förbundet Finlands Svenska Synskadade FSS oroar sig för att äldre synskadade blir fångar i sitt eget hem. En stor del av de synskadade är äldre personer och de får allt svårare att klara sig på egen hand.

Matthias Jakobsson leder Förbundet Finlands Svenska Synskadade FSS.
Bildtext Matthias Jakobsson leder FSS.
Bild: Yle / Victoria Wirén

FSS menar att det också är djupt orättvist att de äldre inte omfattas av samma lag som andra med funktionsnedsättning.

- Det här sätter också människor i olika position enligt vilken kommun de bor i och hur stora anslag kommunen har för färdtjänst, säger Matthias Jakobsson, som leder FSS.

Jakobsson påpekar att kring 60 procent av de synskadade är över 75 år gamla och de är ungefär 30 000 personer. Mer än hälften av dem bor ensamma.

Jakobsson förvånar sig över att regeringen går in för att begränsa äldre handikappades möjligheter att röra sig. Han tror att det kan bli en dyr åtgärd, som inte alls sparar samhällets resurser.

- När människor inte har rätt att röra sig på egna villkor utan endast några gånger per månad betyder det att personernas funktionsmöjligheter snabbare blir sämre och det leder till att det behövs hemvård eller att personen tidigare blir i behov av att bo på servicehem. Det kostar lätt kommunen kring 120 euro per dygn.

Diskussion om artikeln