Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förorenad jord på Fabriksudden - Hangö stad betalar reningsrally

Från 2016
Uppdaterad 25.02.2016 08:24.
Grävmaskiner vid en byggarbetsplats.
Bildtext Byggentreprenörer upptäckte förorenad mark på Fabriksudden.
Bild: Yle/Petra Thilman

Byggarbetena för spa och fritidsbostäder på Fabriksudden är i full gång. Men arbetena har bjudit på en otrevlig överraskning.

Jorden på Fabriksudden är fortfarande förorenad och måste bytas ut. Det blir ett dyrt kalas för Hangö stad.

Har redan nu kostat över 100 000 euro

När Hangö sålde tomten, trodde staden att jorden inte längre var förorenad. Men under byggarbetena kom det fram att marken där bostadshusen ska byggas inte är ren.

Hangö stad har nu låtit köra bort hela 3 000 ton jordmassor från området. Trafiken har varit livlig medger miljöchefen i Hangö Saija Kajala.

Kajala kan ännu inte säga hur mycket saneringen kostar men redan nu är notan uppe i över 100 000 euro. Kajala tror att slutsumman gott och väl kan landa på närmare 200 000 euro.

Bråttom värre

Saneringsarbetet brådskar eftersom bygget på Fabriksudden redan är i gång.

- Målet är att inte fördröja byggarbetena men det kan nog hända att det fördröjs lite, förklarar Kajala.

Lyftkran vid en byggarbetsplats.
Bildtext Spa och bostäder byggs på Fabriksudden.
Bild: Yle/Petra Thilman

De förorenade jordmassorna kan inte lagras på området.

- Det gäller att få jordmassorna vidare i snabb takt. Det är trångt på Fabriksudden, säger Kajala.

Det är ofta heller inte tillåtet att lagra förorenade jordmassor på byggplatsen utan de ska köras till en mottagningspunkt som har lov att ta emot dem.

Jorden från Fabriksudden har körts till Salo och flera andra mottagningsställen som har haft lov och kapacitet att ta emot jordmassor som innehåller sådant som olja. Bland annat företaget Sandö betongs bilar har kört jordmassor.

Marken undersöktes redan 2005 och 2011

Kajala berättar att det var byggbolaget Hartela som kontaktade staden när de hittade förorenade jordmassor. Hartela bygger bostadshusen på området medan ett annat företag har hand om spabygget.

Marken på Fabriksudden undersöktes och sanerades för några år sedan. Därför trodde staden att marken var ren.

Undersökningar 2005 och 2011 visade att det finns olja, tungmetaller och annat giftigt i marken på Fabriksudden. Det överraskade ingen. Fabriksudden och Mekanobyggnaden på udden hade ju i årtionden använts för olika typer av industrier.

Grävmaskiner vid en byggarbetsplats.
Bildtext Bygget är i full gång.
Bild: Yle/Petra Thilman

Före kriget fanns där ett elverk. I huset fanns senare metallindustri och på 1970-talet byggdes där båtar av glasfiber. Efter det har det fungerat främst som lager men enligt vissa uppgifter har också bränsledistribution och oljebyten förekommit på området.

2005 var det Hangö stad som lät undersöka marken. Det var Golder Associates som gjorde jobbet.

2011 lät dåvarande byggherren Quattrogroup undersöka marken. Konsultföretaget Ramboll undersökte och skrev rapport.

Båda gångerna gjordes undersökningen genom att gräva ett antal provgropar och testa innehållet i dem. I marken fanns många giftiga ämnen såsom metaller, oljekolväten, PAH-föreningar.

Marken sanerades redan 2012

En saneringsplan gjordes upp eftersom det redan då fanns planer att bygga ett hotell på Fabriksudden. Den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen godkände saneringsplanen.

Våren 2012 kördes 188 ton förorenad jord bort från Fabriksudden. I stället hämtades ren jord. NTM-centralen godkände arbetet.

- Det finns inget behov för ytterligare sanering på det nu sanerade området, skriver NTM-centralen våren 2013.

Det är därför vi trodde att tomten var ren, förklarar Kajala.

"Ingen vits att peka finger"

Har allt gått rätt till då det nu visar sig att det inte fanns endast 188 ton utan 3000 ton förorenad jord på Fabriksudden?

Kajala vill inte spekulera kring vad som gick fel.

- Det finns ingen orsak att söka skyldiga när det handlar om gamla industriområden, suckar Kajala.