Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stugbyn på Järnö i Raseborg moderniseras

Från 2016
Båt som kör ut från båthamnen i Predium.
Bildtext Järnö ligger nära Prediums hamn i Skogby.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Stugorna på semesterön Järnö i Raseborg ska moderniseras. Därför ändras nu stranddetaljplanen.

Det finns 110 fritidsstugor i stugbyn på Järnö. Järnö ligger i skärgården mellan Lappvik och Skogby. Området har byggts ut under 30 år och fritidsbostäderna har olika boendestandard.

Genom att ändra stranddetaljplanen från år 1977 vill Raseborgs stad nu att de fritidsboende ska behandlas jämlikt. Det ska bli möjligt att bygga om stugorna så att de motsvarar dagens behov för fritidsboende.

Ägs av fastighetsbolag

Området ägs av Kiinteistö Oy Järnö Fastighets Ab. Delägarna har besittningsrätt till sin bostad. Vatten och avlopp är anslutna till Hangö stads vatten- och avloppsverk.

Planområdet är 40 hektar stort och strandlinjen är 2,4 kilometer. Byggrätten är 4250 kvadratmeter.

Planläggningsnämnden i Raseborg har beslutat att planeringen av Järnö inleds. Planutkastet läggs fram under våren. Under hösten ska planförslaget läggas till offentligt påseende.

Diskussion om artikeln