Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

#mittkärleksliv: Otrohet mer okej ju äldre vi blir

Från 2016
Uppdaterad 26.02.2016 19:23.
otrohet, triangeldrama
Bildtext Går det att förlåta otrohet? Beror på omständigheterna, tycker de flesta.
Bild: Pixabay/geralt

Ju äldre vi blir desto tolerantare blir vi gällande otrohet. Vi förälskar oss ofta i någon annan under ett längre förhållande och majoriteten av oss kan tänka sig att förlåta otrohet. Men cybersex är ett rött skynke särskilt för unga kvinnor.

Att otrohet är en definitionsfråga bekräftas av relationsenkäten där man fick kruxa i var man anser gränsen för otrohet går. Är det till exempel otrohet om man fantiserar om en annan? Är förälskelse otrohet? Kvinnor i åldern 25 och yngre tycker oftare än andra att förälskelse är otrohet. Av 51 till 60-åringarna godkänner de flesta att man blir förtjust eller förälskad i andra.

Uppfattningen om vad otrohet är tycks bli liberalare ju äldre vi är. En del saknade ett alternativ där man hade kunnat kryssa i att det man gör bakom partners rygg är otrohet.

stapeldiagram om otrohet
Bildtext Ju högre ålder desto tolerantare inställning till vad otrohet är.
Bild: Yle/Johan Lindström

Hela 73 procent av dem som är 25 år och yngre anser att cybersex med en annan är värre än att vara förälskad i en annan. Här var de unga kvinnorna igen i klar majoritet. En del förklarar det med att cybersex är en handling, medan förälskelse är en känsla som man inte kan styra över.

En tiondel av männen godkänner sex med andra

Vad cybersex beträffar finns det stora könsskillnader: av kvinnorna tyckte 62 procent att det var otrohet, medan endast 22 procent av männen tyckte det.

Då vi talar om fysisk närkontakt i verkligheten, det vill säga kyssar och kramar, så var de flesta yngre överens om att det räknas som otrohet. I 50-60-årsåldern börjar vi tycka att kramar och kyssar med en annan kanske inte är så farligt, och under hälften i åldern 61+ tycker inte att så kallat hångel kan räknas som otrohet. Också här var männen mer toleranta än kvinnorna.

Samlag anses av de allra flesta som otrohet, både av män och kvinnor. På frågan huruvida man kan godkänna förhållanden vid sidan av sin huvudrelation svarar en tiondel av männen "ja, det är okej att ha sex med andra". Fyra av hundra kvinnor godkänner flera samtidiga relationer.

Känslor för andra vanligt

Kan vi förlåta otrohet? Ja, en klar majoritet av både männen och kvinnorna kan tänka sig att göra det beroende på omständigheterna.

Vi är lite ambivalenta då det kommer till förälskelse – ungefär en tredjedel av de yngre anser att förälskelse är otrohet. Å andra sidan har ungefär hälften av oss varit förtjusta i någon annan än den egna partnern. Män i större utsträckning än kvinnor. Här följs logiken ”ju längre vi varit tillsammans, desto vanligare är det att vi varit förtjusta i en eller flera andra”. Av dem som varit tillsammans i 21-30 år har över 60 procent någon gång varit förtjusta i en annan än den nuvarande partnern.

diagram otrogen
Bildtext Ju längre förhållande desto större sannlikhet för otrohet, kunde man sammanfatta.
Bild: Yle/Johan Lindström

Det verkar som om det vi anser vara otrohet då vi är unga och i början av ett förhållande, får revideras under livets gång. Det ryms mycket dramatik och känslor under ett långt förhållande jämfört med ett som inte har så många år på nacken.


Vi vill veta vad du tycker - vad är otrohet? Kan man förlåta otrohet? Hur gör man om man blir förälskad i en annan? Skriv in till oss så låter vi er ta del av varandras berättelser här på Svenska Yle. Välj kommentarsfältet eller webbformuläret. Du får givetvis vara anonym.

Formuläret är inte längre tillgängligt.

#mittkärleksliv

Diskussion om artikeln