Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tobakslagen ska skärpas - cigaretter med smakkapslar försvinner

Från 2016
Uppdaterad 25.02.2016 16:25.
Cigarretter.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Snart försvinner cigaretter med smaker och dofter från butikshyllorna. Regeringen presenterade i dag sitt förslag till en strängare tobakslag som ska träda i kraft i maj.

Finland ska tillsammans med andra EU-länder senast den 20 maj i år börja tillämpa EU:s direktiv om tobaksprodukter.

Den nya lagen förbjuder både dofter och smaker i tobaksprodukter och förbudet gäller både vanliga cigaretter och elektroniska cigaretter.

Det betyder att cigaretter med smakkapslar försvinner från butikerna.

Men de mest populära tobakssmakerna förbjuds först år 2020 efter en övergångsperiod. Det här gäller i första hand mentolcigaretter.

Vilka smaker som är tillräcklig populära för att hållas kvar till 2020 avgörs av hur bra de säljer. Om smaken har en marknadsandel på över 3 procent inom EU får den säljas i fyra år till.

Förbjudet att handla e-cigaretter på nätet och under dagsutflykter i Ryssland

I den nya tobakslagen ska e-cigaretterna omfattas av samma regler som andra tobaksprodukter.

Till exempel ska e-cigaretterna inte längre få stå framme i butikerna, utan ska gömmas undan precis som vanliga cigaretter.

Åldersgränsen för att köpa dem ska också vara den samma som för andra tobaksprodukter (alltså 18 år), alla smaksatta e-cigaretter förbjuds, det blir förbjudet att köpa e-cigaretter på nätet och de förbjuds i rökfria lokaler.

Dessutom kommer det nya bestämmelser kring importen av e-cigaretter och nikotinvätskor. För att få hämta med sig e-cigaretter från länder utanför EES-området måste man ha varit borta från Finland i över 24 timmar.

Det är till exempel inte tillåtet att åka över till Ryssland på en dagsutflykt för att hämta in nikotinvätska.

Minska rökning bland unga

I likhet med snus ska även import och försäljning av rökfria tobaksprodukter förbjudas i Finland. Till rökfria tobaksprodukter hör bland annat tuggtobak och nässnus.

Regeringens mål med den nya tobakslagen är att minska rökning särskilt bland unga samt mängden tobaksrök som icke-rökare utsätts för.

Fastighetsförbundet: Flera öppna frågor

Fastighetsförbundet anser att lagförslaget borde preciseras på vissa punkter för att lagen inte ska bli en död bokstav.

Det borde komma fram hur man ansöker om tobaksförbud i ett bostadssamfund. Chefsjuristen på Fastighetsförbundet, Jenni Hupli anser att beslutet borde fattas som majoritetsbeslut på bolagsstämman.

Fastighetsförbundet saknar också direktiv för ansvarsfördelningen i sådana fall då det sprids rök från en lägenhet. Kostnader för att reparera konstruktioner för att stoppa rökspridning borde täckas av bostadens innehavare, anser förbundet.

Om det blir aktuellt att höra lägenhetsinnehavare ska det skötas av myndigheterna. Att ordna ett sådan tillfälle kan bli en betydande belastning för husbolaget, anser Hupli.

Fastighetsförbundet stöder också tanken på att husbolaget kan ta en bostad i besittning om rökförbudet inte följs. En hyresvärd borde kunna ges rätt att ensidigt lägga till villkor om rökförbud i ett hyresavtal om kommunen har belagt bostaden med rökförbud.

Den nuvarande tobakslagen är från 1976 och har ändrats tiotals gånger.

Diskussion om artikeln