Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Alkohol och äldre - ett dolt men eskalerande problem

Från 2016
Uppdaterad 26.02.2016 11:25.
Att dicka vin har blivit allt mera populärt bland äldre finländare.
Bildtext Att dricka vin har blivit allt mera populärt bland äldre finländare. Speciellt kvinnor föredrar vin.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Drickandet ökar stadigt bland de äldre, speciellt bland kvinnor som tidigare drack mycket måttligt eller inte alls.

Men alkoholbruket är inte problemfritt. En tickande bomb, säger Kimmo Kuisma, överläkare i Jakobstad om de äldres alkoholbruk.

Det är inte ovanligt att äldre personer som söker vård för att de halkat eller för att benen inte längre bär dem, också är alkoholpåverkade.

Alkoholproblem bland äldre kan uppdagas i samband med vård vid olycksfall.
Bildtext Alkoholproblem bland äldre kan uppdagas i samband med vård vid olycksfall.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Skammen är borta

Alkoholbruk är inte längre belagt med skam. Vi har istället skapat många situationer där det är helt accepterat att dricka alkohol, så som kultur- och idrottsevenemang eller hemma i soffan framför teven. De här värderingarna tar vi med oss när vi blir äldre.

- En allt större andel av de äldre över 65 dricker alkohol, både oftare och mera, säger specialforskare Christoffer Tigerstedt på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Att dricka alkohol har blivit allmänt och accepterat, till och med påbjudet. Vi värdesätter alkohol högre och folk har mera pengar och mera fritid än föregående generation.

- Det är inte ett problem som bara förekommer hos äldre som har det dåligt ställt. Istället är det oftast de som har råd som dricker, säger Tigerstedt.

Nu syns konsekvenserna

Men det ökade drickandet är inte problemfritt och nu syns sviterna av den förändrade alkoholkulturen.

När vi blir äldre sjunker vår tolerans när våra kroppar förändras och vårt balanssinne försämras. Riskerna att skada sig är större och dessutom har äldre ofta någon grundsjukdom eller medicinering.

- Läkemedel och alkohol går dåligt ihop. Ofta är man omedveten om hur det fungerar när man använder dessa tillsammans och effekterna kan vara väldigt individuella, säger Tigerstedt.

Bag-in-box-viner påverkar

Ett ökat alkoholbruk hänger också ofta ihop med ensamhet och det är lätt att alkoholanvändningen accelererar när man slutar jobba.

Ensamhet bidrar till ökad alkoholkonsumtion bland äldre personer.
Bildtext Ensamhet bidrar till ökad alkoholkonsumtion bland äldre personer.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

- Många äldre har mist sin partner och många vänner. Barnen bor på annan ort. Det känns tungt och ensamt och många har en känsla av sorg och tröstlöshet. Det här försöker man medicinera bort med alkohol, och det är ju förståeligt, säger överläkare Kimmo Kuisma.

Överläkare Kimmo Kuisma säger att alkoholproblem bland äldre är en tickande bomb.
Bildtext Överläkare Kimmo Kuisma säger att alkoholproblem bland äldre är en tickande bomb.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Kuisma säger att liksom stora chips- och godisförpackningar lockar oss att äta mer än vi tänkt så lurar bag-in-box-vinerna oss att dricka mera.

- Det är en tråkig idé och det är svårt att begripa att den lilla lådan innehåller fyra flaskor vin. Man tar ett glas, två och tre och märker inte hur mycket man druckit. Och vi är mästare på att lura oss själva. Det är tydligare om man har en flaska vin, säger Kuisma.

Allt fler med alkoholdemens

Men drickandet har konsekvenser. Det är placeringskoordinator Ann-Sofie Larssons uppgift att hitta boende åt äldre personer i Jakobstad. Larsson möter klienter i 55 till 60-års åldern som lider av demens som orsakats av alkohol.

De här klienterna är mycket svåra att placera.

- De är ju inte så gamla att de egentligen passar på ett åldringsboende, men samtidigt klarar de sig inte själva. Det är ett problem att hitta en plats åt dem, säger Kimmo Kuisma.

Ann-Sofie Larsson säger att dessa klienter påminner om demenssjuka med exempelvis Alzheimers sjukdom, men de har andra beteendestörningar och kan vara aggressiva och utåtagerande och har minnesluckor. Samtidigt har de kvar sin fysiska styrka.

- Problemen kan vara väldolda och ofta kommer de till ytan när ett olycksfall eller ett insjuknande inträffar, säger Larsson.

Pillerburkar på bord
Bildtext Effekterna av mediciner tillsammans med alkohol kan vara mycket individuella.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Kimmo Kuisma möter i sitt arbete 60-åringar som är helt dementa och inte klarar att stöda på sina ben. Samtidigt möter han 90-åringar som orkar vara ute i skog och mark

- Dagligt bruk av alkohol orsakar hjärnskador och nervskador och får oss att åldras tidigare, säger Kuisma.

Tungt för hemvårdare

Personalen som jobbar inom hemvården träffar allt oftare på äldre med alkoholproblem. Christoffer Tigerstedt har varit med om att utföra en pilotundersökning bland hemvårdare.

- Det här är tungt och svårt för personalen inom hemvården och det saknas ofta riktlinjer för hur personalen ska gå tillväga, säger Tigerstedt.

Tomma ölburkar.
Bildtext Att dricka öl har varit och är fortfarande mycket vanligare bland män än bland kvinnor.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Hemvården tar hand om klienter i deras eget hem, där klientens regler gäller. Det är ofta upp till hemvårdaren själv att reda ut hur hen ska handskas med situationen.

- Ska hemvårdaren exempelvis köpa öl, cider eller hämta vin från Alko samtidigt som hen köper mat till klienten. Ofta finns det inga klara regler för hur hemvårdaren ska göra, säger Tigerstedt.

Äldre bor hemma och dricker

Denna problematik tär på hemvårdarnas ork och klienterna tar mycket tid i anspråk. Situationen kompliceras av att äldre människor förväntas bo i sina privata hem allt längre samtidigt som de använder allt mera alkohol.

Det är ett stort men dolt problem.

- Det här är ingen bra kombination och de här problemen är ytterst svåra att tackla i de äldres hem. Vi måste tala mera om detta, det här är redan ett omfattande problem som inte bara angår några få personer, säger Tigerstedt.

Diskussion om artikeln