Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdsbor får tungtransporter också i år

Från 2016
Förbindelsebåten Stella på väg mot Hitis skärgård. I bakgrunden också ms Aura.
Bildtext Förbindelsebåten Stella på väg mot Hitis skärgård.
Bild: Yle/Monica Forssell

Skärgårdsbor som saknar fast vägförbindelse kommer att få tunga transporter ut till öarna också i år.

Kommunikationsministeriet vill förnya skärgårdstrafiken, och en tanke är att aktörer på den privata marknaden ska ha hand om en del av skärgårdstrafiken. Man har bland annat föreslagit avgifter för förbindelsebåtsresor och transporter.

NTM-centralen i Egentliga Finland har ändå beslutat att skaffa skärgårdens tungtransportservice för 2016.

Eftersom skärgårdstrafikens framtid som bäst utreds så är det fråga om en övergångsperiod innan försöksverksamheten startas. I förnyelsearbetet tar man ställning till hur de tunga transporterna i skärgården ordnas efter 2016.

Tungtransportservicen är avsedd för de fast bosatta och för skärgårdens näringsliv som saknar fast vägförbindelse, förbindelse med färja eller tillräcklig service med förbindelsefartyg.

Konkurrensutsättningen sätts omedelbart igång. NTM-centralen ger närmare information om servicen efter att man beslutat om upphandlingen.

De som inte enligt skärgårdslagen är fast bosatta eller är näringsidkare i skärgården måste köpa sina transporter på den privata marknaden.

Kommunikationsministeriets pilotprojekt med tyngdpunkt på privatisering har fått mycket kritik.