Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bra ledarskap förbättrar resultatet

Från 2016
Uppdaterad 26.02.2016 14:34.
Alucar i Vörå.
Bildtext Alucar i Vörå.
Bild: Yle/Markku Hautala

Speciellt inom små och medelstora företag finns behov av förbättringar inom personalledarskap eftersom de företagen hittills inte har satsat så mycket på ledarskapet.

Vasa universitet har just nu ett forskningsprojekt om personalledarskap i små och medelstora företag.

Ett av företagen som är med i projektet är företaget Alucar i Vörå. De fick höra talas om projektet från Vasa Universitet och bestämde sig genast för att gå med i projektet De tyckte att projektet och metoden passar väl in i företaget.

- Vi vill lyssna på våra medarbetade, höra hur de mår och hur de tänker om våra rutiner. Vi fick bra stöd från universitet, säger vd Anssi Alasaari.

En del blir överraskade

Europeisk forskning har visat att det är möjligt att förbättra företagets resultat och produktivitet genom att satsa på personalledarskap. Forskare Katja Ekman på Vasa Universitet berättar att man på många företag ännu inte vet vilka fördelar bra personalledarskap kan ge.

Katja Ekman, forskare på Vasa Universitet.
Bildtext Katja Ekman.
Bild: Yle/Markku Hautala

- Många blir nog överraskade över en del saker och då blir de glada över att höra att det finns några enkla saker de kan förbättra inom personalledarskapet, säger Ekman.

Alucar utrustar lastbilar för timmertransporter. Företaget tillverkar också timmerbankar för släpvagnar och lastbilar. Alucar har 30 anställda.

- Vi har hela tiden försökt utveckla ledarskapet inom företaget. Det har varit bra att få synpunkter från forskarna som kommer utifrån företaget, säger Alasaari.

Anssi Alasaari, vd på Alucar.
Bildtext Anssi Alasaari.
Bild: Yle/Markku Hautala

Forskarna ger rekommendationer

När ett företag kommer med i projektet intervjuas personer ur ledningen, förmän och ibland arbetstagare. Svaren analyseras och sedan deltar hela personalen i en enkät. Efter det ger forskarna på Vasa universitet rekommendationer till företaget.

- Vi behöver skolning i ledarskap. Vi måste förstärka inlärningsprocessen. Vi ska klargöra företagets målsättningar och hur alla tillsammans kan nå det målet, säger Alasaari.

Hundra företag i hela landet ska vara med i projektet när det är färdigt och Vasa Universitet samarbetar med bland annat universitetet i Villmanstrand. Hittills har 60 företag deltagit.

- Intresset har varit väldigt stort. Företagen som har varit med har varit väldigt motiverade och de har satsat av sin egen tid, säger Ekman.

Tre tips

Ekman ger några snabba tips för hur små- och medelstora företag kan förstärka personalledarskapet.

- Satsa på personalens välmående tillexempel genom att utveckla förmanskapet. Utveckla kommunikationen och interaktionen på företaget. Och engagera och ta med personalen, säger Ekman.

Projektet avslutas i maj och också företag som inte har varit med kommer kunna ta del av resultatet och på egen hand förbättra ledarskapet i företaget.

Diskussion om artikeln