Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska Raseborg ta beslut om Psykehuset

Från 2016
Uppdaterad 29.02.2016 16:39.
Ritning över huset som ska byggas där Ekenäs hvc finns nu.
Bildtext Raseborgs stadsdirektör har frågat sig om ett nybygge är nödvändigt.
Bild: Arkkitehdit Siistonen / Raseborgs stad

Nu ska frågan om Psykebygget i Ekenäs avgöras i rask takt. Direktionen för intern service i Raseborg samlas till ett extra möte på torsdag (3.3).

Endast ett anbud lämnades in efter att anbudstiden hade förlängts. Anbudet sägs uppfylla minimikraven och hålla sig inom investeringsbudgeten på 7,4 miljoner euro.

Chefen för intern service Arne Nummenmaa presenterar anbudet på direktionsmötet. Då presenterar han också beslutsförslaget. Det enda som sägs om beslutsförslaget är att paragrafen ska justeras omedelbart.

Stadsstyrelsen vill sänka kostnaderna

Det har varit meningen att Psykehuset för mentalvårdstjänster ska byggas på platsen där Ekenäs hälsovårdscentral tidigare fanns.

Raseborgs stadsstyrelse önskade den 22 februari att kostnaderna för psykiatricentrumet sänks med en miljon euro.

Oklarheter kring bygget

Stadsdirektör Tom Simola har frågat sig om det skulle vara möjligt att psykiatrin ryms inom befintliga väggar i Raseborgs sjukhus.

Ordföranden för grundtrygghetsnämnden i Raseborg, Karl von Smitten (SFP) försäkrade senare att psykiatricentrumet absolut kommer att byggas.